theme

آب شیرین کن : نرم کردن با یک رزین قوی تبادل کاتیونی اسید

در فرآیند نرم شدن مبادله یونی، کاتیون های تشکیل دهنده رسوب,  مانند Ca2+، Ba2+ و Sr2+  حذف شده وکاتیونهای سدیم جایگزین آن شده اند. رزین مجددا با NaCl تحت  سختی در شکافتگی بازسازی می گردد. pH این آب تغذیه با این روش تغییر نمی کند و در نتیجه نیازی به افزودن مواد شیمیایی نیست. فقط مقدار کمی CO2 از آب خام وجود دارد که می تواند از داخل تولید عبورکند و باعث افزایش میزان رسانایی آن شود. رسانا بودن آب تولید می تواند با افزودن مقداری NaOH به آب تغذیه نرم شده (تا pH 8.2) برای تبدیل دی اکسید کربن باقی مانده به بی کربنات کم شود، که سپس توسط ممبرین  جلوی عبور آن گرفته می گردد . عملکرد پس زنی ممبرین  FT30 در محدوده pH خنثی , بهترین حالت خواهد بود.

با استفاده از رزین های تبادل یونی™ DOWEX ، بیشتر از ۵/۹۹٪ می توان  Ca2 +، Ba2+  و Cr2+ را حذف نمود، که معمولا هرگونه ریسک  رسوب شدن کربنات یا سولفات را از بین می برد.

رسوب گیری یا تمیز نمودن با رزین مبادله کاتدی اسید قوی میتواند مؤثر و ایمن  باشد، به شرطی که بازسازی درست انجام شود. این پروسه عموما” در طرح های کم یا متوسط آب شور ​​استفاده می شود، اما در پروژه های آب دریا کاربرد ندارد.

نقص این فرآیند مصرف نسبتا زیاد کلرید سدیم است که به طور بالقوه باعث بروز مشکلات اقتصادی و زیست محیطی می شود. با رزین های تبادل یونی DOWEX MONOSRHERE TM و تکنیک بازسازی مانند سیستم DOW’s UPCORE TM، ممکن است مصرف کلرید سدیم به ۱۱۰٪ مقدار استئوکیومتری  کاهش یابد.

برای انتخاب دستگاه سختی گیر مناسب جهت نرم کردن آب میتوانید نوشته های قبلی مربوطه را مطالعه بفرمائید .

ادامه مطلب   — > کنترل رسوب بوسیله دی آلکالیزاسیون با یک رزین تبادل کاتیون اسید ضعیف

دیدگاه ها بسته شده است