theme

از زمان توسعه اسمز معکوس (RO) و اولترافیلتراسیون (UF) به عنوان عملیات واحد کاربردی در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل ۱۹۶۰، دامنه استفاده از آنها به طور مداوم گسترش یافته است. در ابتدا، اسمز معکوس برای نمک زدایی آب دریا و آب شور مورد استفاده قرار می گرفت. افزایش تقاضا در زمینه صنعت حفظ آب، کاهش مصرف انرژی، کنترل آلودگی و بازیابی مواد مفید از جریان های زباله، برنامه های کاربردی جدید را از لحاظ اقتصادی جذاب کرده است. علاوه بر این، پیشرفت در زمینه های بیوتکنولوژی و دارویی، همراه با پیشرفت در توسعه غشاها، ممبرین را در زمره مرحله جداسازی مهم قرار داده است که در مقایسه با تقطیر، صرفه جویی در مصرف انرژی را بهمراه دارد و منجر به تخریب حرارتی محصولات نمی شود.

بعنوان تحقیقات ممبرین اولیه می توان تاسیس شرکت فیلم تک( FilmTec Corporation ) و ایجاد ممبرین FILMTEC ™ FT30 در سال ۱۹۶۳ را نام برد. از آن به بعد، محصولات جدیدی تولید شده اند و محصولات موجود از لحاظ توانایی جهت بهبود کیفیت نفوذ و کاهش هزینه های کل آب تحت اصلاح قرار گرفتند. به طور کلی، غشاهای RO در حال حاضر می تواند تحت فشار عملیاتی بسیار پایین, مانع عبور درصد بالایی از نمک گردد که در نتیجه منجر به  کاهش هزینه ها می گردد. تکنولوژی ممبرین نانوفیلتراسیون قابلیت انتخاب بعضی از نمک ها و ترکیبات خاص را در فشارهای عملیاتی نسبتا کم فراهم می کند. شرکت فیلم تک در مینیاپولیس ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۷ تاسیس شد. پس از تغییرات و توسعه محصولات مهم و دراماتیک بین سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۸۴، شرکت FilmTec در ماه آگوست ۱۹۸۵ جزو زیرمجموعه شرکت مواد شیمیایی داو  قرار گرفت. برای اطمینان از عرضه محصولات FILMTEC مداوم، سازگار و با کیفیت بالا برای اسمز معکوس و بازارهای نانوفیلتراسیون رو به رشد, Dow برای ارتقا و گسترش قابلیت های تولید خود در FilmTec  سرمایه گذاری قابل توجهی کرده است. تصویب برنامه های تضمین کیفیت ایزو همراه با سرمایه گذاری در تکنیک های پیشرفته تولید و تجهیزات، بالاترین سطوح عملکرد محصول و سازگاری را تضمین می کند. داو بواسطه فروش به شرکت های مورد تایید تصفیه آب و شبکه فروش داو (که توسط مراکز خدمات فنی پشتیبانی می شود), موفقیت فنی محصولات FILMTEC و موفقیت تجاری و فنی مشتریان خود را تضمین می کند.