theme

حذف رسوب – رابطه غلظت یونی و حلالیت نمک ها

رسوبات کربنات کلسیم و نیز رسوبات حاصل از اکثر خوردگی ها را می توان با کلریدریک اسید ۱۵% حل کرده و از محیط عمل خارج کرد.

اما استفاده از کلریدر یک اسید ۱۵% بدون افزودن ممانعت کننده های شیمیایی به ویژه به مدت زمان زیاد می تواند برای فلز خطرناک باشد . برای ایمنی بیشتر می توانیم از کلریدریک اسید ۳-۸% استفاده کنیم .

کافی است که کلریدریک اسید غلیظ تجارتی را شش بار رقیق کنید ( یک حجم اسید و پنج حجم آب ) و حدود سه بار رسوبات را با این محلول بشویید . از تولید کف زیاد مخصوصا در اولین بار شستشو نهر اسید .  این کف ها ،معرف حل شدن رسوب کربنات و تولید گاز می باشد . در هر صورت می توانید از هگزامین ۲/۰-۵/۰% به عنوان ممانعت کننده شیمیایی برای محلول اسیدی بیش از ۸% استفاده کنید

رابطه غلظت یونی و حلالیت نمک ها

غلظت یونی زیاد روی حلالیت کربنات کلسیم یا سولفات کلسیم تاثیر چشمگیری دارد . از این رو نباید انتظار داشت که حلالیت کلسیم در آب معمولی با فاظلاب ها یکسان باشد مثال جالب در این مورد حلالیت سولفات کلسیم در آب گردشی برج های خنک کن است .

در شکل زیر حلالیت پیش بینی شده برای کلسیم در غلظت های مختلف با منحنی  نشان داده شده است اما حلالیت واقعی ، منحنی  است یعنی در عمل ، غلظت کلسیم تا به یک حداقل  ۹۰۰ بر حسب کربنات کلسیم کاهش می یابد و پس از آن حتی اگر غلظت سولفات به ۲۵۰۰۰ هم افزایش باید غلظت کلسیم تقریبا ثابت می ماند .توجه کنید که اگر سطح رسوب دار از جنس آلومینیوم است از محلول ۵۰% اسید سولفانیک و ۵۰% اسید سیتریک استفاده کنید چنانچه به اسید کلریدریک ، الکل هم اضافه کنید سرعت انحلال رسوبات آلوده به مواد نفتی افزایش می یابد .

رسوب و اثر قدرت یونی بر حلالیت نمکها

رسوب و اثر قدرت یونی بر حلالیت نمکها

 

رسوبات سولفات کلسیم به آسانی با شستشو توسط اسید کلریدریک حذف نمی شوند . در این حالت حذف رسوب در دو مرحله انجام می شود . در مرحله اول ، رسوبات را با سود یا کربنات سدیم می شویید تا سولفات کلسیم به صورت کربنات کلسیم و یا هیدروکسید کلسیم در آینده ، سپس در مرحله دوم ، آن را با اسید کلریدریک می شویید تا کربنات کلسیم حل شده و از محیط خارج شوند

سولفات باریم را نمی توان با اسید کلریدریک حذف کرد بلکه باید توسط روش های مکانیکی و با برس از محیط خارج  کرد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *