theme

سختی گیر

سختی گیر

سختی گیر

در سیستم سختی گیر از یک جریان کمپلکس به عنوان مانعی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر دیواره آب های سخت استفاده می شود که آنها را از حالت یونی خارج کرده و به صورت مولکولی تبدیل می کند ماحصل این پروسه تبدیل کریستال یونی که رسوبی سخت و چسبنده است به کریستال مولکولی که نرم و غیر چسبنده است می باشد . مولکولهای حاصله به یکدیگر ملحق شده و در آب به صورت شناور باقی می ماند .با گذشت زمان به حجم هسته های اولیه افزوده شده وبلورهای خنثی و معلق درآب که خاصیت چسبندگی خودرا از دست داده اندظاهر می گردندوبدین سان نه تنها رسوب گذاری متوقف می گردد بلکه امکان حذف این ذرات معلق توسط فیلترهائی که بعد از یون پاد نصب می گردد امکان پذیرخواهد بود. با خرید و نصب  دستگاه سختی گیر در مبدل های حرارتی و برودتی می توان مانع ازتشکیل رسوب و کاهش ۱۵% هزینه شد .

دستگاه های سختی گیر در ابعاد و اندازه های متنوع بسته به نیاز کاربر در ظرفیت های مختلف با در نظر گرفتن میزان گرین رزین مورد نیاز ساخته میشود . جنس بدنه میتواند FRP ویا فلزی باشد.

دستگاه های سختی گیر قابل استفاده در صنایع مختلف غذایی ، نساجی ، سیستم های سرمایشی و گرمایشی ، استخر ها ، صنعت کشاورزی و صنعت ساختمان سازی می باشد.