وبلاگ. آریا عمران شریف

آب شیرین کن : پیش تصفیه – اکسیداسیون و فیلتراسیون

آب شیرین کن  – پیش تصفیه RO : اکسیداسیون – فیلتراسیون بعضی از آب چاه ها، معمولا آب شور، رو به  کاهش هستند. به طور معمول، در  چنین آب هایی آهن و منگنز، وگاهی نیز سولفید هیدروژن و آمونیم وجود دارد. ولی فاقد اکسیژن می باشند. بنابراین، به این نوع آب ها anoxic ( فاقد […]

ادامه
آب شیرین کن : پیش تصفیه – فیلتراسیون واسطه

آب شیرین کن  – پیش تصفیه RO : فیلتراسیون واسطه حذف ذرات معلق و کلوئیدی توسط فیلتراسیون واسطه پیش تصفیه سیستم های تصفیه آب – آب شیرین کن به روش اسمز معکوس (RO) براساس رسوب آنها بر روی سطح دانه های فیلتر است، در حالیکه آب از طریق بستر این دانه ها جریان می یابد(واسطه […]

ادامه
آب شیرین کن : جلوگیری از جرم گرفتگی کلوئیدی و ذره ای در سیستم

آب شیرین کن به روش اسمز معکوس – RO و جلوگیری از جرم گرفتگی کلوئیدی و ذره ای (particulate) در سیستم   تخمین پتانسیل جرم گرفتگی کلوئیدی جرم گرفتگی کلوئیدی عناصر در سیستم های آب شیرین کن به روش اسمز معکوس – RO می تواند با پایین آوردن بازدهی و یا  حتی گاهی از طریق […]

ادامه
آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : پیشگیری از رسوب فسفات کلسیم ca3(po4)2

 پیشگیری از رسوب فسفات کلسیم در دستگاه تصفیه آب – سیستم آب شیرین کن به روش اسمز معکوس ( RO ) رسوب گرفتگی فسفات کلسیم در دستگاه های تصفیه آب – آب شیرین کن به روش اسمزمعکوس ( RO ) زمانی رایج شد که تکنولوژی اسمزمعکوس در فاضلاب های شهری بطور وسیعی مورد استفاده قرار […]

ادامه
آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : پیشگیری از رسوب سیلیس Sio2

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO :::: پیشگیری از رسوب سیلیس به طور طبیعی سیلیس محلول (SiO2) در اکثر آبهای خوراکی در محدوده ۱-۱۰۰ میلی گرم بر لیتر موجود است. متداول ترین شکل های سیلیس، اسیدهای متاسیلیسیک بصورت  (H2SiO3)n با  مقادیر پایین  n هستند. از آنجایی که اسید سیلیسیک نوعی اسید ضعیف است، […]

ادامه
آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : تنظیمات برای کنترل رسوب CaSO4

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : تنظیمات برای کنترل رسوب CaSO4   اگر IPc برای CaSO4 در طراحی آب شیرین کن کمتر از Ksp 8/0 باشد، با توجه به رسوب CaSO4 می توان از ریکاوری (بازدهی) بالاتر استفاده نمود. تکرار محاسبات تحت ریکاوری بالاتر می تواند صورت گیرد تا با توجه به […]

ادامه
آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم در آب های دریا

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم در آب های دریا    آب دریا برای آب های بسیار شور با TDS> 10000 mg/l در جریان کنسانتره و برای آب دریا، شاخص پایداری stiff & Davis  (S&DSI)برای بیان پتانسیل رسوب گرفتگی کربنات کلسیم استفاده می شود. داده های مورد […]

ادامه
آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم    آب شور برای  آب های شور با استفاده از TDS <10,000 mg/Lمیلی گرم در لیتر در جریان کنسانتره، شاخص اشباع لانگلیر  (LSI) برای بیان پتانسیل رسوب گرفتگی کربنات کلسیم در طراحی سیستم پیش تصفیه دستگاه های آب شیرین کن – […]

ادامه
آب شیرین کن – تصفیه آب RO : محسابات رسوب گرفتگی

آب شیرین کن : محاسبات رسوب گرفتگی در سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس محاسبات رسوب گرفتگی در سیستم های آب شیرین کن – تصفبه آب  به روش اسمز معکوس RO  باید انجام گیرد تا تعیین شود آیا وجود قابل ملاحظه ای از نمک محلول , بیانگر وجود مشکل احتمالی رسوب گرفتگی در […]

ادامه
آب شیرین کن – تصفیه آب : پاکسازی پیشگیرانه و تنظیم متغیرهای اجرایی

آب شیرین کن – تصفیه آب : پاکسازی پیشگیرانه در برخی از برنامه های کاربردی، رسوب گرفتگی با استفاده از پاکسازی پیشگیرانه ممبرین در سیستم های آب شیرین کن – تصفیه آب به روش اسمز معکوس – اسمزمعکوس کنترل می شود. این امر به سیستم آب شیرین کن اجازه می دهد تا بدون سختی گیری […]

ادامه
آب شیرین کن – تصفیه آب : کنترل رسوب بوسیله سختی گیری با آهک (lime softening)

آب شیرین کن – تصفیه آب :  کنترل رسوب به وسیله سختی گیری با آهک (lime softening) بمنظور کاهش سختی کربنات  در کنترل ایجاد رسوب در سیستم های آب شیرین کن –  تصفیه آب به روش اسمز معکوس  – اسمزمعکوس ( RO ) می توان از  روش سختی گیری آهکی  و اضافه نمودن آهک هیدراته […]

ادامه
آب شیرین کن – تصفیه آب : کنترل رسوب بوسیله دی آلکالیزاسیون با یک رزین تبادل کاتیون اسید ضعیف

آب شیرین کن – تصفیه آب : کنترل رسوب بوسیله دی آلکالیزاسیون با یک رزین تبادل کاتیون اسید ضعیف بطور کلی, دی آلکالیزاسیون (آنتی آلکالیزاسیون) با یک رزین مبادله کاتیونی ضعیف، در طرح های بزرگ آب شیرین برای سختی گیری نسبی(partial softening   ) صورت می گیرد تا بتوان مصرف مواد شیمیایی مرحله بازسازی را کم […]

ادامه

تصفیه آب

همه محصولات

آلودگی هوا

همه محصولات