theme

ممبرین (ممبران ) –  پلاریزاسیون غلظتی روی سطح غشاء

با عبور جریان آب از روی غشاء  ( ممبرین ها یا ممبران ها ) نمک های طرد شده در سمت خوراک غشاء ( ممبرین ها یا ممبران ها )  تغلیظ می شوند و حتی می تواند به صورت لایه ژله ای در آید . مقدار افزایش غلظت روی سطح غشاء ( ممبرین ها یا ممبران ها )  آب تولید شده ، نسبت به غلظت در توده جریان آب خوراک ، بستگی به سرعت نفوذ معکوس نمک های روی سطح غشاء ( ممبرین ها یا ممبران ها )  به داخل توده جریان دارد و میزان نفوذ نیز خود تابعی از تلاطم توده جریان می باشد. افزایش غلظت نمک ها در سطح غشاء ( ممبرین ها یا ممبران ها ) باعث افزایش میزان عبور نمک ها از غشاء ( ممبرین ها یا ممبران ها ) می شود . پلاریزاسیون غلظتی عبارتست از افزایش غلظت نمک ها در سطح غشاء ( ممبرین ها یا ممبران ها )  آب شیرین کن به روش اسمز معکوس – اسمزمعکوس ( RO ) نسبت به غلظت آنها در توده جریان عبوری از سطح غشاء ( ممبرین ها یا ممبران ها ) آب خوراک . در صورت بالا بودن غلظت نمک ها در آب خوراک ، در حالت تشدید پلاریزاسیون غلظتی یک یا چند نمک ، روی سطح غشاء ( ممبرین ها یا ممبران ها ) فوق اشباع شده و تشکیل رسوب خواهد داد . برای کاهش مشکل پلاریزاسیون غلظتی لازم است که سرعت آب در تماس با غشاء ( ممبران ها ) زیاد باشد تا سطح غشاء ( ممبران ها ) شستشو شود . در بحث شستشو غشاء ها ( ممبرین ها یا ممبران ها ) یک روش مهم استفاده همزمان مواد اکسیدان با سود سوزآور است هرچند که مواد اکسیدان چون کلر در شرایط اسیدی بیشترین قدرت را دارند  اما استفاده همزمان کلر با سود سوزآور به دلایلی ترجیح دارد از جمله اینکه :

۱- اثر هم افزایی این دو ماده در بالابردن قدرت پاک کنندگی ( سود باعث تسهیل دسترسی کلر به دورن ساختمان مواد آلی می شود )

۲- کنترل قدرت تخریبی کلر ( در شرایط اسیدی کلر قدرت تخریبی زیادی دارد که می تواند باعث تخریب سطح غشاء ها (  ممبران ها ) و مواد دیگر گردد اما مخلوط کردن کلر با سود سوزآور باعث کنترل قدرت تخریبی آن می شود )

۳- سادگی تجهزات تزریق ( برای شستشوی بهتر غشاء (  ممبران ها ) باید هم از کلر و هم از سود استفاده کرد که استفاده از کلر مستلزم تجهیزات مخصوص است اما استفاده از مخلوط این دو باعث می شود که آب ژاول با تجهیزات خیلی ساده تر سرو کار داشته باشد و دو کار در یک مرحله انجام شود .

۴- ایمنی بیشتر محیط کار ( استفاده از آب ژاول خیلی کم خطر تر از کلر است )

آلاینده های آلی طبیعی در آب مثل اسید هیومیک دارای ساختمانی پیچیده ای هستند که دارای گروه های مختلف می باشند که در شرایط محتلف محیط چون pH ، قدرت یونی و غلظت یون های مختلف عملکرد متفاوتی دارند . سود باعث افزایش حلالیت مواد آلاینده می شود و این کار با هیدرولیز مواد آلی طبیعی و تغییر ساختار این مواد امکان پذیر می شود . ترکیب سود سوزآور و آب ژاول ، باعث افرایش تمیز کردن سطح غشاء ( ممبرین ها یا ممبران ها ) می شود .

مرداد ۱۷, ۱۳۹۶
ممبرین

ممبرین ( ممبران ) – پلاریزاسیون غلظتی روی سطح غشاء

ممبرین (ممبران ) –  پلاریزاسیون غلظتی روی سطح غشاء با عبور جریان آب از روی غشاء  ( ممبرین ها یا ممبران ها ) نمک های طرد […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۶
آب شیرین کن

آب شیرین کن – کاربرد اسمزمعکوس – اسمز معکوس RO

آب شیرین کن – کاربرد سیستم RO  – روش اسمزمعکوس – اسمز معکوس برای تهیه آب شیرین از آب دریا و آب شور تنها یک روش […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۶
آب شیرین کن

آب شیرین کن – محل مناسب تزریق اسید در تصفیه مقدماتی آب خوراک اسمز معکوس (RO)

آب شیرین کن های صنعتی به روش اسمز معکوس (RO) زمانی که اسید سولفوریک و یک ماده بازدارنده ترسیب تواماً تزریق می شوند باید محل تزریق […]
مرداد ۳, ۱۳۹۶

آب شیرین کن – استفاده کارتریج فیلتر ( فیلتر فشنگی ) جهت حذف آلودگی ناشی از اکسیداسیون

آب شیرین کن و استفاده کارتریج فیلتر جهت حذف آلودگی ناشی از اکسیداسیون استفاده از فیلتر کارتریج در آخرین بخش سیستم آب شیرین کن به روش […]