می 16, 2017

احیای رزین های آنیونی | دستگاه سختی گیر | در کرج

احیای رزین های آنیونی: یکی از علل تولید رزین های آنیونی قوی ، نیاز به حذف سیلیکا از آب های صنعتی است . هرچن که این […]
می 14, 2017
سختیگیر

رزین | احیای رزین کاتیونی اسیدی در تعویض یونی

رزین : احیای رزین های کاتیونی اسیدی (هیدروژنی )  در سیستم های سختی گیر به روش تعویض یونی با اسید انجام می شود . برای این […]
می 11, 2017
سختی گیر3

احیای رزین | خرید رزین سختی گیر | ارسال رایگان

احیای رزین: ما در این نوشته قصد داریم در مورد احیای رزین دستگاه آب شیرین کن یا همان تصفیه آب صحبت کنیم. شرکت آریا عمران با […]
می 8, 2017
رزین سختی گیر , سختی گیر , رزین

بستر رزین | کاربرد رزین دستگاه سختیگیر | ارسال رایگان

بستر رزین: در سیستم های سختی گیر می تواند ثابت یا شناور باشد . در نوع بستر رزین ثابت ، رزین های داخل دستگاه سختی گیر […]
می 7, 2017
سختی گیر

دستگاه های تعویض یونی | کاربرد تعویض یون | آریا عمران

دستگاه های تعویض یونی: بدنه دستگاه های تعویض یونی مورد استفاده در تصفیه آب شبیه فیلتر های فشاری است که در داخل آن ذرات را قرار […]
می 3, 2017

نشتی ناخالصی ها از رزین ها | احیای رزین | رزین

نشتی ناخالصی ها از رزین ها: رزین های ضعیف  در سیستم های سختی گیر آب فقط بعضی از یون های محلول را جذب میکنند ولی از […]
آوریل 20, 2017
سختی گیر4

فرایند رزین | پایداری شیمیایی رزین | ارسال رایگان

فرایند رزین: شواهد تجربی وجود دارد که امکان حل شدن به میزان بسیار کم در حدود زیر میکروگرم از رزین ها به شکل آزاد شدن منومرها […]
آوریل 13, 2017
آب شیرین کن

آب شیرین کن – تصفیه مقدماتی آب خوراک RO ( اسمز معکوس – اسمزمعکوس )

آب شیرین کن – تصفیه مقدماتی آب خوراک  RO ( اسمز معکوس – اسمزمعکوس ) حدودا نصف هزینه سیستم آب شیرین کن به روش اسمزمعکوس ( […]
آوریل 9, 2017
اسمزمعکوس

غشای اسمز معکوس

غشای اسمزمعکوس ( اسمز معکوس ) : شاید بتوان گفت که پیشرفت تکنولوژی اسمزمعکوس از یک پدیده ساده آزمایشگاهی به یک روش بسیار مهم صنعتی برای […]
Buy now