سختی, تنظیم کردن سختی اب, تلخ شدن طعم اب به دلیل تنظیم نکردن سختی اب, تنظیم سختی اب توسط شیرمیکس, کاربرد شیرمیکس در تنظیم کردن سختی اب, فواید تنظیم سختی اب

می 1, 2017

سختی گیر اندازه و ضریب یکنواختی و دانسیته ذرات رزین

سختی گیر رزین های را به صورت دانه های کروی با اندازه ۳۰۰ میکرون تا ۱۲۰۰ میکرون می سازنند . همانند ذرات بستر فیلتر ، برای […]
Buy now