می 14, 2017
سختیگیر

رزین | احیای رزین کاتیونی اسیدی در تعویض یونی

رزین : احیای رزین های کاتیونی اسیدی (هیدروژنی )  در سیستم های سختی گیر به روش تعویض یونی با اسید انجام می شود . برای این […]
می 11, 2017
سختی گیر3

احیای رزین | خرید رزین سختی گیر | ارسال رایگان

احیای رزین: ما در این نوشته قصد داریم در مورد احیای رزین دستگاه آب شیرین کن یا همان تصفیه آب صحبت کنیم. شرکت آریا عمران با […]
می 8, 2017
رزین سختی گیر , سختی گیر , رزین

بستر رزین | کاربرد رزین دستگاه سختیگیر | ارسال رایگان

بستر رزین: در سیستم های سختی گیر می تواند ثابت یا شناور باشد . در نوع بستر رزین ثابت ، رزین های داخل دستگاه سختی گیر […]
می 1, 2017

سختی گیر اندازه و ضریب یکنواختی و دانسیته ذرات رزین

سختی گیر رزین های را به صورت دانه های کروی با اندازه ۳۰۰ میکرون تا ۱۲۰۰ میکرون می سازنند . همانند ذرات بستر فیلتر ، برای […]
آوریل 24, 2017
فیلتر شنی3

رزین کاتیونی | پایداری گرمایی رزین |ارسال رایگان

رزین کاتیونی: محدوده دمایی مجاز برای رزین ها توسط سازندگان آنها اعلام می شود و معمولاً ماکزیمم دمای مجاز برای رزین های کاتیونی قوی یا ضعیف […]
Buy now