اکتبر 20, 2019

آب شیرین کن : پیش تصفیه – اکسیداسیون و فیلتراسیون

آب شیرین کن  – پیش تصفیه RO : اکسیداسیون – فیلتراسیون بعضی از آب چاه ها، معمولا آب شور، رو به  کاهش هستند. به طور معمول، […]
سپتامبر 22, 2019
آب شیرین کن صنعتی , آب شیرین , تصفیه آب صنعتی

قیمت آب شیرین کن : پیش تصفیه – فیلتراسیون واسطه

قیمت آب شیرین کن:حذف ذرات معلق و کلوئیدی توسط فیلتراسیون واسطه پیش تصفیه سیستم های تصفیه آب – آب شیرین کن به روش اسمز معکوس (RO) […]
سپتامبر 18, 2019

آب شیرین کن : جلوگیری از جرم گرفتگی کلوئیدی و ذره ای در سیستم

آب شیرین کن به روش اسمز معکوس – RO و جلوگیری از جرم گرفتگی کلوئیدی و ذره ای (particulate) در سیستم   تخمین پتانسیل جرم گرفتگی […]
سپتامبر 11, 2019

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : پیشگیری از رسوب فسفات کلسیم ca3(po4)2

 پیشگیری از رسوب فسفات کلسیم در دستگاه تصفیه آب – سیستم آب شیرین کن به روش اسمز معکوس ( RO ) رسوب گرفتگی فسفات کلسیم در […]
سپتامبر 7, 2019

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : پیشگیری از رسوب سیلیس Sio2

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO :::: پیشگیری از رسوب سیلیس به طور طبیعی سیلیس محلول (SiO2) در اکثر آبهای خوراکی در محدوده ۱-۱۰۰ […]
سپتامبر 3, 2019

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : تنظیمات برای کنترل رسوب CaSO4

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : تنظیمات برای کنترل رسوب CaSO4   اگر IPc برای CaSO4 در طراحی آب شیرین کن کمتر از […]
آگوست 19, 2019

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم در آب های دریا

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم در آب های دریا    آب دریا برای آب های بسیار شور […]
جولای 17, 2019

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم

آب شیرین کن – پیش تصفیه آب RO : جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم  آب شور برای  آب های شور با استفاده از TDS <10,000 mg/Lمیلی […]
دسامبر 18, 2018

آب شیرین کن – تصفیه آب RO : محسابات رسوب گرفتگی

آب شیرین کن : محاسبات رسوب گرفتگی در سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس محاسبات رسوب گرفتگی در سیستم های آب شیرین کن – […]
Buy now