آوریل 9, 2017
اسمزمعکوس

غشای اسمز معکوس

غشای اسمزمعکوس ( اسمز معکوس ) : شاید بتوان گفت که پیشرفت تکنولوژی اسمزمعکوس از یک پدیده ساده آزمایشگاهی به یک روش بسیار مهم صنعتی برای […]
مارس 24, 2017

دبی جریان های عبوری از غشاء های نیمه تروا ( ممبرین یا ممبران ) در سیستم های آب شیرین کن به روش اسمزمعکوس ( اسمز معکوس )

  شار یا همان فلاکس جریان آب از غشاء های نیمه تراوا (ممبرین یا ممبران ) متناسب با اختلاف فشار اعمال شده و فشار اسمزی بوده […]
می 25, 2015
فیلتر ممبران , فیلتر , فیلتراسیون

ممبرین | فیلتر ممبرین | فیلتر دستگاه آب شیرن کن

فیلتر ممبرین: فیلترها اثر کارکرد زیاد و یا خاموش بسیار دچارگرفتگی و تشکیل رسوب در سطوح خود می شوند_ از این جهت برای برطرف کردن عوامل […]
می 25, 2015
فیلتر ممبرین خانگی

ممبرین های اسمز معکوس خانگی

  ممبرین های اسمز معکوس آب آشامیدنی خانگی Filmtec دبی آب تصفیه شده و دفع نمک بر اساس شرایط استاندارد ذیل می باشد: ۲۵۰ ppm softend […]
Buy now