اسمز معکوس RO

اسمز معکوس RO: در فرایند تصفیه آب به روش اسمز معکوس RO هم صنعتی و هم خانگی بسیار کاربرد دارد، در روش اسمز معکوس RO آب با فشار زیادی از غشای نیمه تراوا رد کرده و املاح و مواد آلی موجود در آب از بین می روند. اسمز یک اتفاق طبیعی است که به صورت … ادامه خواندن اسمز معکوس RO