تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب: پساب و آب فاضلابی که قابل مصرف نمی باشد را میتوان تصفیه نمود و به آب زلال تبدیل شود و مورد استفاده قرار گیرد. … ادامه خواندن تصفیه فاضلاب