Read more about the article اندازه گیری جریان فاضلاب
فاضلاب شهری

اندازه گیری جریان فاضلاب

اندازه گیری جریان فاضلاب اندازه گیری جریان فاضلاب به وسیله سیستمی انجام میگیرد که شامل دوجزء (اشکارساز)و(مبدل)است. که البته کاربرد ،نگهداری،انتخاب صحیح وسایل اندازه گیری حریان برای بهبود بهره برداری…

ادامه خواندناندازه گیری جریان فاضلاب

آب شیرین کن حرارتی

آب شیرین کن حرارتی آب شیرین کن حرارتی شامل دو روش میشود : 1.روش med 2.med-tvc درباره روش اول میتوان گفت در این روش ازتعدادی سلول متوالی استفاده میشود. که…

ادامه خواندنآب شیرین کن حرارتی
Read more about the article باز کردن هوزینگ
هوزینگ شیشه ای

باز کردن هوزینگ

باز کردن هوزینگ باز کردن هوزینگ اگر با حرکات معمولی میسر واقع نشد میتوانیم راه های زیر را امتحان کنیم. 1.از همه زور و انرژی خود استفاده کرده والبته همراه…

ادامه خواندنباز کردن هوزینگ
Read more about the article احیاء رزین
احیاء رزین

احیاء رزین

احیاء رزین احیاء رزین معمولا شامل چهار مرحله است: 1.سشتشوی معکوس: آب از کف بستر رزین به طرف بالا جریان می یابد که هدف معلق کردن دانه های رزین ورسوبات…

ادامه خواندناحیاء رزین
Read more about the article آب شیرین کن دریایی
آب شیرین کن دریایی

آب شیرین کن دریایی

آب شیرین کن دریایی آب شیرین کن دریایی از نظر ساختاری تفاوت عمده ای با آب شیرین کن صنعتی دارد.که این تفاوت در پمپ فیلتر شنی،پمپ فشار قوی ،پرشر وسل،ممبران…

ادامه خواندنآب شیرین کن دریایی

پمپ های تزریق شیمیایی

پمپ های تزریق شیمیایی پمپ های تزریق شیمیایی با اندازه کمتر از 250gpm که برای سامانه های RO به کار می روند معمولا سولنوییدی هستند. سولنویید الکتریکی یک دیافراگم به…

ادامه خواندنپمپ های تزریق شیمیایی
Read more about the article مشخصات فیلتر میکرونی
فیلتر میکرونی

مشخصات فیلتر میکرونی

مشخصات فیلتر میکرونی مشخصات فیلتر میکرونی این است که از جنس پلی پروپلین درست شده ویکی که به وفور از آن استفاده شده وپر استفاده ترین دستگاه میباشد.از تجهیزات تصفیه…

ادامه خواندنمشخصات فیلتر میکرونی
Read more about the article بهبود راندمان آهک زنی
سختی گیر

بهبود راندمان آهک زنی

بهبود راندمان آهک زنی بهبود راندمان آهک زنی را میتوان از طریق افزایش قلیاییت کربنات وحلالیت کربنات بالا برد.علاوه بر این ph محیط برای موفقیت اهک زنی بسیار مهم است.…

ادامه خواندنبهبود راندمان آهک زنی

مبدل حرارتی

مبدل حرارتی مبدل حرارتی در  سیستم پیش تصفیه (RO)باشد یکی از عوامل ان پالس کوتاه دمای بالا است. این پالس کوتاه به طراحی سیستم مبدل حرارتی ودمای آب یا بخاری…

ادامه خواندنمبدل حرارتی