آب شیرین کن به روش اسمزمعکوس

آب شیرین کن به روش اسمزمعکوس: اسمز دارای یک خاصیتی می باشد که محلول از قسمتی که دارای محلول  رقیقی می باشد به سمت قسمتی می رود که دارای محلول…

ادامه خواندنآب شیرین کن به روش اسمزمعکوس

هوزینگ | تجهیزات دستگاه آب شیرین کن | آریا عمران

هوزینگ :در عملکرد دستگاه های تصفیه آب صنعتی به آن پوشش یا محفظه ای که فیلترمیکرونی را در بر میگیرد هوزینگ می گویند. و نقش آن محافظ از فیلتر های…

ادامه خواندنهوزینگ | تجهیزات دستگاه آب شیرین کن | آریا عمران

خرید فیلتر ممبرین

خرید فیلتر ممبرین: در صنعت شیرین سازی و تصفیه آب به روش اسمز معکوس (RO) از فیلترهایی به نام ممبران استفاده می شود. ممبران ها اصلی ترین و حساس ترین…

ادامه خواندنخرید فیلتر ممبرین