آب شیرین کن تهران

آب شیرین کن تهران: امروزه مشکل کمبود آب یه معضل جدی می باشد که همه دنیا درگیر آن می باشند و بشر برای رفع این مشکل دستگاه های آب شیرین…

ادامه خواندنآب شیرین کن تهران

پیش تصفیه با روش RO

پیش تصفی با روش RO: پیش تصفیه آب با روش ro به طور طبیعی برای مواردی است که سیلیس محلول (SiO2) درآبهای خوراکی در محدوده 1-100 میلی گرم بر لیتر…

ادامه خواندنپیش تصفیه با روش RO

کاربرد آب شیرین کن صنعتی

کاربرد آب شیرین کن صنعتی: زمانی که قصد داریم به تصفیه و زلال سازی آب هایی در مقیاس های صنعتی و بسیار بزرگ بپردازیم از آب شیرین کن های صنعتی…

ادامه خواندنکاربرد آب شیرین کن صنعتی

قیمت دستگاه سختی گیر

قیمت دستگاه سختی گیر: قیمت دستگاه سختی گیر را با هم مورد بررسی قرار میدهیم که یکی از تجهیزات بسیار با اهمیت دستگاه های تصفیه آب صنعتی یا همان آب…

ادامه خواندنقیمت دستگاه سختی گیر

آب شیرین کن اسمز معکوس صنعتی

آب شیرین کن اسمز معکوس صنعتی: در دستگاه آب شیرین کن صنعتی به روش اسمز معکوس یا همان سیستم RO به وسیله یک غشا به نام غشای نیمه تراوا مواد…

ادامه خواندنآب شیرین کن اسمز معکوس صنعتی

آب شیرین کن الکترودیالیز

آب شیرین کن الکترودیالیز:  یک روش جداسازی به صورت غشایی وجود دارد به نام الکترودیالیز که در این فرایند برای انتقال یونها از نیروی محرکه استفاده می کردند که این…

ادامه خواندنآب شیرین کن الکترودیالیز