آب شیرین کن (روش RO)

آب شیرین کن (روشRO): این روش در دستگاه آب شیرین کن یک فرایند غشایی می باشد که در آن یک غشا به نام غشای نیمه تراوا به کار رفته است.…

ادامه خواندنآب شیرین کن (روش RO)

قیمت فیلتر میکرونی

قیمت فیلتر میکرونی: از فیلترهای میکرونی غالبا در آخرین مراحل پیش تصفیه استفاده می کنند. این فیلترها قادر به از بین بردن ذراتی از ۲/۰ میکرون تا ۱۰۰ میکرون را…

ادامه خواندنقیمت فیلتر میکرونی

کاربرد آب شیرین کن در تصفیه آب سطحی

کاربرد آب شیرین کن در تصفیه آب سطحی: آب های سطحی که شامل آب اقیانوس، دریا، دریاچه ، رودخانه و... می شود برای مصارف مختلفی به کار برده می شوند…

ادامه خواندنکاربرد آب شیرین کن در تصفیه آب سطحی

تصفیه آب و عملکرد ممبرین در RO

تصفیه آب و عملکرد ممبرین در RO: تصفیه آب  -  ممبرین کامپوزیت لایه  نازک™  FILMTEC در زمینه های متعدد RO ( سیستم تصفیه آب - آب شیرین کن به روش…

ادامه خواندنتصفیه آب و عملکرد ممبرین در RO

فروش دستگاه تصفیه آب

فروش دستگاه تصفیه آب: ابتدا به بحث در مورد طراحی و مراحل تصفیه آب صنعتی می پردازیم؛ در طراحی اولیه ابتدا با گرفتن آزمایش از آبمورد نظر جهت تصفیه آب…

ادامه خواندنفروش دستگاه تصفیه آب

تجهیزات آب شیرین قسمت دوم

تجهیزات آب شیرین قسمت دوم: شرکت آریا عمران در نوشته قبل به شرح برخی از تجهیزات آب شیرین کن صنعتی پرداخت که امروز قرار است سایر تجهیزات دستگاه آب شیرین…

ادامه خواندنتجهیزات آب شیرین قسمت دوم