بستر رزین

بستر رزین میتواند ثابت یا شناور باشد.در نوع بستر ثابت رزین ها داخل دستگاه انبساطی ندارندوآب ورودی

به دستگاه بالا وارد شده وبیشترین تبادل یونی در قسمت بالای بستر رزین انجام میشودو در قسمت های پایین

بستر تصفیه نهایی انجام میگردد که تعیین کننده درجه خلوص آب خروجی از تعویض کننده است.

با افزایش زمان سرویس رزین های بالای بستر اشباع شده وتبادل یونی در لایه های پایین ستون بستر انجام میشود.

در نهایت زمانی فرا میرسد که بقیه ستون بستر برای تعویض یون کافی نبوده ودر نتیجه در آب خروجی از تعویض کننده ،

یون های ناخالص حذف نشده را مشاهده خواهیم کرد.که نشان دهنده پایان سویس دستگاه می باشد.

در روش استفاده از بستر ثابت لازم است که آب عاری از مواد قابل رسوب ونیز ذرات معلق باشد.

در صورت وجود این ذرات افت فشار سریع وزیاد در فیلتر رزین بوجود خواهد آمد.

در صورت زیاد بودن مواد معلق در آب ورودی استفاده از فیلتر فشاری توصیه میشود.

اندازه رزین ها در افت فشار واحد تعویض یونی بسیار مهم است.

افت فشار

افت فشار در مورد رزین های ریز بسیار زیاد است وبستگی شدید به شدت جریان آب ورودی دارد.

برای رزین های استاندارد ۲۰-۵۰ مش برای شدت جریان ۸۱ لیتر در هر دقیقه به ازاء هر متر مربع از سطح مقطع

سختی گیر افت فشار در حدود ۰٫۲۲psi در ازای هر متر عمق رزین است.

هر چند که حداکثر دبی جریان ورودی به واحدهای رزین تعویض یونی به علت افت فشار محدود میشود.

ولی حداقل دبی جریان به علت کانالیزه شدن نمیتواند خیلی کم شود.

چون کانالیزه شدن باعث میشود که قسمتی از رزین بدون استفاده بماند.

از این رو سرعت آب ازبستر رزین باید حدود یک متر در ساعت باشد.

دستگاه های تعویض یونی با بستر شناور کمتر در تصفیه آب بکار میرود.

در این دستگاه جریان آب ورودی از پایین به بالا در حرکت است.

                                                                                       آریا عمران شریف

برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت محصولات آب شیرین کن و مشاوره گرفتن برای خرید بهتر

با شماره کارشناسان ما با دفتر تهران ۲۶۷۶۰۱۶۹-۰۲۱ و ۲۶۷۶۰۱۷۷-۰۲۱ دفتر کرج ۳۴۴۲۲۴۳۴-۰۲۶ و ۳۴۴۷۴۳۷۳-۰۲۶ تماس حاصل نمایید. 

 

 

سختی گیر

سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی

اندازه گیری جریان فاضلاب

اندازه گیری جریان فاضلاب به وسیله سیستمی انجام میگیرد که شامل دوجزء (اشکارساز)و(مبدل)است.

که البته کاربرد ،نگهداری،انتخاب صحیح وسایل اندازه گیری حریان برای بهبود بهره برداری موثرفاضلاب مدرن اهمیت بالایی دارد

حساسه یا اشکار ساز در معرض ویا تحت تاثیر جریانی قرار میگیرد ،مبدل وسیله ای است که سیگنال یا قرایت را از حساسه به

نمایشگر انتقال میدهد.به سبب همین اندازه گیری جریان هدف مروری بر حساسه است.

انواع وکاربرد وسایل اندازه گیری

وسایل متعددی موجود است که با استفاده از انها میتوان اهمگ جریان در کانالهای روباز ومجازی بسته را اندازه گیری کرد.

انواع اصلی حساسه ها یا اشکارسازهایی که برای اندازه گیری جریان های مختلف در تاسیسات فاضلاب بکار میرود.

۱٫برای کانالهای روباز:در این کانالها بار لازم توسط یک مانع همانند یک ناوه یا صفحه سرریز یا سطح مقطع خیس شده

ایجاد گردیده ،سرعت متناظر با آن برای تعیین اهنگ جریان مورد استفاده قرار میگیرد.

احتمال میرود ناو پارشال متداولترین دستگاه اندازه گیری آهنگ جریان  تصفیه نشده باشدو

۲٫برای مجاری بسته:عملا از ۳روش برای اندازه گیری اهنگ در مجاری بسته استفاده میشود.

۱٫افزودن یک مانع برای ایجاد افت فشار یا اختلاف فشار مورد نظر

۲٫اندازه گیری اثر حرکتی سیال در حال جریان(مثل تغییرات اندازه حرکت یا عبور موج صوتی)

۳٫اندازه گیری واحدهای افزایشی حجم سیال

لوله های جریان،روزنه ها، لوله های پیتو،جریان سنج ولوله های ونتوری همگی برای ایجاد اختلاف فشار به کار میروند.

پس در نتیجه اختلاف فشار را میتوان به قرایت آهنگ جریان تبدیل کرد.

وسایل اندازه گیری مغناطیسی ،هدفی،فراصوتی وگردابی در دسته دوم قرار دارند.

در دسته سوم باید از جریان سنج های توربینی وپروانه ای نام برد که در آنها سرعت چرخش یک جز حساس را میتوان

به سرعت اهنگ جریان ربط داد.

معیارهای مهم در انتخاب دستگاه های اندازه گیری:کاربرد-ابعاد مناسب-ترکیب سیال-دقت-افت فشار شرایط نصب –

محیط بهره برداری وسهولت نگهداری است.

                                                                             آریا عمران شریف

برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت محصولات آب شیرین کن و مشاوره گرفتن برای خرید بهتر

با شماره کارشناسان ما با دفتر تهران ۲۶۷۶۰۱۶۹-۰۲۱ و ۲۶۷۶۰۱۷۷-۰۲۱ دفتر کرج ۳۴۴۲۲۴۳۴-۰۲۶ و ۳۴۴۷۴۳۷۳-۰۲۶ تماس حاصل نمایید. 

 

آب شیرین کن

اندازه گیری جریان فاضلاب

اندازه گیری جریان فاضلاب

آب شیرین کن حرارتی

آب شیرین کن حرارتی شامل دو روش میشود :

۱٫روش med

۲٫med-tvc

درباره روش اول میتوان گفت در این روش ازتعدادی سلول متوالی استفاده میشود.

که میزانفشار ودما در انها از سلول اولین تا سلول اخرین کاهش پیدا میکند.

هر یک از این سلول ها شامل یک دسته لوله افقی است که آب دریا بر روی ان ها می پاشد

وبوسیله نیروی گرانش به سمت پایین حرکت میکند.

بخاری که مسیول گرم کردن است به داخل لوله ها فرستاده میشود.همردیف باسرد شدن لایه خارجی لوله ها

توسط آب دریا بخار میعان میکند ودر خود لوله ها به آب شیرین تبدیل میگردد.

گرمای نهان یا همان گرمای که در فرایند میعان ازاد شده در اختیار اب دریا قرار گرفته در خارح لوله ها را گرم کرده وباعث

تبخیر بخشی از ان میشود.در اثر این تبخیر غللظت آب دریا به مرئر زمان بالا رفته ودر کف سلول ها تشکیل شور آب میدهد.

بخار متشکل از اب دریا نسبت به بخار گرم کننده دمای پایین تری دارد.

اما همچنان میتوان از ان به عنوان سیال عامل در سلول های بعدی جایی که فرایند بالا تکرار می شود استفاده کرد.

در اخرین سلول بخاری که تولید شده داخل یک مبدل پوسته ولوله متداول که بواسطه آب دریا خنک میشود به مایع تغییر شکل میدهد.

در خروجی کندانسور مقداری از اب دریای گرم شده به عنوان آب تغذیه فرایند بکار رفته  مابقی آب به دریا برگرداننده میشود.

آب شیرین وشور آب از هر یک از سلولها جمع اوری شده وتا وقتی به اخرین سلول برسند به هم میپیوندند.

تا در اخر بوسیله پمپ به مخزن های مربطه منتقل گردند.

تفاوت روش اول ودوم

۲٫در روش دوم که از بابت ساختار شبیه روش اول است یک ترموکمپرسور اضافه شده که هدف ان استفاده از فشار بخار موجود

برای ارتقاءعملکرد واحد است.بخار محرک که همان بخار ورودی است به داخل ترمو وارد گشته وانبساط ان به بخار با فشار پایین

پاجازه میدهد تا از سلولها خارج شوند.ودر اخر هر دو بخار در داخل ترمو با هم یکی میشوند ودر نتیحه گرمای

نهان بخار خارج شده ودر اپراتور بازیابی میشود.

                                                                     آریا عمران شریف   

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت محصولات آب شیرین کن و مشاوره گرفتن برای خرید بهتر

با شماره کارشناسان ما با دفتر تهران ۲۶۷۶۰۱۶۹-۰۲۱ و ۲۶۷۶۰۱۷۷-۰۲۱ دفتر کرج ۳۴۴۲۲۴۳۴-۰۲۶ و ۳۴۴۷۴۳۷۳-۰۲۶ تماس حاصل نمایید. 

 

 

 

آب شیرین کن حرارتیتصفیه آب

آب شیرین کن حرارتی

باز کردن هوزینگ

باز کردن هوزینگ اگر با حرکات معمولی میسر واقع نشد میتوانیم راه های زیر را امتحان کنیم.

۱٫از همه زور و انرژی خود استفاده کرده والبته همراه تا طرز صحیح گرفتن اچار.تنها کاری که باید انجام دهیم

مراقبت از آچار است که دچار شکستگی نشود.ولی تنها اتفاقی هم که در نهایت میتواند رخ دهد

و زیان اور باشد همان شکستن آچار است.

۲٫اگر با همان فشار مستقیم مرحله اول دستگاه باز نشد.با استفاده از یک شی ء به صورت ضربات کوچک

به آچار شروع به باز نمودن هوزینگ میکنیم والبته خیلی باید هوشیار باشیم که تمامی ضرباتی که میزنیم بسیار ارام باشد .

که خدای ناکرده با شکستن آچار یا خود هوزینگ روبهرو نشویم.میتوان برای بهبود بالا کار از ضربات ریز با تکرار بالا استفاده کرد.

۳٫معمولا تمامی آچارهای هوزینگ دارای دسته کوتاهی است.البته میتوان با اضافه کردن یک دسته یا لوله ای که

دسته را در ان قرار دهیم میتوانیم طول دسته را بلند کنیم.که در کل از این کار به منظور اهرم استفاده میکنیم.

۴٫هوزینگ را از لوله ها واتصالات جدا کرده واز جایی یا محلی که قرار دارد خارج میکنیم.

وروی زمین قرار میدهیم.اچار را درون هوزینگ قرار داده .به یک نفر بگویید هوزینگ را محکم با دست نگه دارد .

شمابه آچار فشار بیاورید وهمزمان از شخص روبه رو بخواهید هوزینگ را در جهت باز شدن بچرخان

تایم اعمال نیرو..

همواره این موضوع را به خاطر داشته باشید که برای باز کردن هوزینگ نیروی وارد شده باید بصورت مستمر وکم کم

برای ۱۰ ثانیه وارد شود.ومشاهده میکنید که اگر نیرو وفشار ادامه داشته باشد هوزینگ باز میشود.

۵٫اگر بعد از تلاش برای ۴ مرحله بالا باز هوزینگ باز نشد میتوان برای راه اخر پیچ های بالای هوزینگ را باز کرده

تا بصورت کلی دستگاه وهوزینگ از هم جدا شوند.سپس بعد از رفتن به کارگاه هوزینگ را درون یک گیره محکم گذاشته

وبعد با استفاده از آچار مخصوص هوزینگ را باز میکنیم.

تصفیه آب

باز کردن هوزینگ

باز کردن هوزینگ

 

احیاء رزین
احیاء رزین معمولا شامل چهار مرحله است:

۱٫سشتشوی معکوس:

آب از کف بستر رزین به طرف بالا جریان می یابد که هدف معلق کردن دانه های رزین ورسوبات است.

۲٫تزریق ماده شیمیایی احیاء کننده:

اسید،سود یا نمک به صورت محلول نسبتا رقیق در امده وبعد تزریق می شود.

۳٫شستشوی آهسته:

با آب با کیفیت مناسب برای توزیع ماده شیمیایی در سرتاسر بستر رزین ودر نتیجه تماس بهتر

ماده شیمیایی با دانه های رزین برای تسهیل در انتقال یون بین ماده احیاءکننده ودانه های رزین.

۴٫شستشوی سریع:

با آب با کیفیت مناسب به خاطر باقیمانده ماده احیاءکننده از بستر رزین .

آب خروجی از شستشوی سریع معمولاجمع آوری شده وبرای رقیق کردن ماده شیمیایی احیاء کننده مصرف می شود.

معمولا جهت جریان آب در موقع سرویس ونیز جهت تزریق ماده شیمیایی احیاء کننده از بالا به پایین است

که به روش جریان هم جهت معروف است.

در بعضی از صنایع جهت تزریق ماده شیمیایی عکس جهت جریان آب در موقع سرویس است

که به جریان مختلف الجهت یا جریان متقابل معروف است.در این روش هم راندمان احیاء بالا میرود وهم

کیفیت آب تصفیه شده افزایش می یابد هر چند که هزینه پمپاژ افزایش می یابد.

ادعا شده است که در نیرو گاه ها ودیگر صنایعی که به آب تصفیه شده با کیفیت بالا نیاز دارند.

روش احیاء رزین به صورت مختلف الجهت کم هزینه ترین روش ممکن برای تهیه آب خالص بالا در حجم های زیاد است.

نشتی یون هابا این روش کم میشود ونیز لایه پایین رزین عمل تصفیه نهایی را انجام می دهد.

   آریا عمران شریف

برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت محصولات آب شیرین کن و مشاوره گرفتن برای خرید بهتر

با شماره کارشناسان ما با دفتر تهران ۲۶۷۶۰۱۶۹-۰۲۱ و ۲۶۷۶۰۱۷۷-۰۲۱ دفتر کرج ۳۴۴۲۲۴۳۴-۰۲۶ و ۳۴۴۷۴۳۷۳-۰۲۶ تماس حاصل نمایید. 

انواع روش های احیاء:

۱٫در روش احیا بصورت هم جهت همیشه نشت به حد قابل توجهی وجود دارد.

۲٫ولی در روش احیاء بصورت مختلف الجهت تقریبا تا پایان زمان سرویس نشت در حد بسیار کم باقی می ماند.

در صورت کلی سختی گیر آب که میتوان آن را نرم کننده آب نیز نامید با دانه های رزین بسته بندی میشوند.

 

آب شیرین کن

دستگاه احیاء رزین

دستگاه احیاء رزین

آب شیرین کن دریایی

آب شیرین کن دریایی از نظر ساختاری تفاوت عمده ای با آب شیرین کن صنعتی دارد.که این تفاوت

در پمپ فیلتر شنی،پمپ فشار قوی ،پرشر وسل،ممبران لوله کشی استیل است.

در ابتدا باید گفت اسمز معکوس یکی از مقرون به صرفه ترین روش ها برای تولید آب شیرین است.

از طرفی با پیشرفت فن اوری این سیستم میتواند آب دیگ بخار را تبدیا به آب خوراک کند.

قادر به خنک کننده آب وپردازش آب تقریبا در هر جریان مورد نظر هستند.

بیشترین کاربرد های تصفیه صنعتی:
 • تولید آب شرب از آب شور
 • تولید آب برای مصرف دام ها
 • تولید آب برای مصرف کارخانه های داروسازی
 • تولید آب دستگاه دیالیز در بیمارستانها………

در این شرایط به دنبال راهه گشتیم برای تامین آب شرب بیشتر که جایگزین خوبی باشد که نتیجه شد

پفناوری اسمز معکوس دریایی (SWRO)که منبع ضروری شد برای تولید آب شیرین در مناطق..

دستگاه دریایی برای تصفیه آب دریا یا آب زیرزمینی با شوری زیاد مورد استفاده قرار میگیرد.

مراحل طی شده در این سیستم به شرح زیر میباشد:
 • فیلتر شنی
 • فیلتر کربنی
 • آنتراسیت
 • میکروفیلتر

ودر اخز غشاء ممبران کیفیت آب خروجی مطابق آب خوراک استاندارد میشود در اخر کار

البته تفاوتی بین سیستم صنعتی ودریایی وجود دارد که برای اداءمطلب اول باید

تفاوت بین آب شور دریا وآب شور یا آب شیرین با سختی بالا را بدانیم.

آب دریا یا آب نمکی از دریا یا اقیانوس است که متوسط شوری در اقیانوس حدود ۳۵ گرم در لیتر میباشد.

آب دریا در مقایسه با آب شیرین و آب خالص متراکم تر است.زیرا نمک حل شده باعث افزایش جرم در برابر حجم

شده وبا افزایش غلظت نمک نقطه انجماد  آب دریا کاهش می یابد.

تفاوت بین سیستم دریایی وصنعتی:
آب شیرین کن دریایی

آب شیرین کن دریایی

 • پمپ فیلتر شکنی
 • پمپ فشار قوی
 • پرشر وسل
 • ممبران
 • لوله کشی استیل وغیره…….

البته یکی از مهمترین ویژگی های یک سیستم دریایی راندمان انرژی دستگاه است.

 

سختی گیر

پمپ های تزریق شیمیایی

پمپ های تزریق شیمیایی با اندازه کمتر از ۲۵۰gpm که برای سامانه های RO به کار می روند معمولا سولنوییدی هستند.

سولنویید الکتریکی یک دیافراگم به داخل وخارج فشار می دهند.

شیرهای یک طرفه روی محفظه دیافراگم ورودی وخروجی مستقیما جریان را به داخل وخارج محفظه می فرستند.

تنظیم استروک پمپ ،میزان درصد حداکثر جابه جایی سولنویید برای فشار دادن دیافراگم را تتعین میکند.

همچنین پمپ یک تنظیم سرعت سولنویید داخلی ویا کنترل سرعت خارجی توسط یک کنترل کننده یا دستگاه دارد.

استروک وسرعت میتوانند در هنگام رقیق سازی مواد شیمیایی تزریق شده برای رسیدن به غلظت مورد نظر تنظیم شود.

هواگیری یک پمپ مستلزم داشتن جریان مداوم در ورودی لوله ها ومحفظه دیافراگم خواهد بود.

اگر یک محفظه هوا در محفظه دیافراگم داشته باشد پمپ به جای پمپاژ به داخل مسیر جریان ترجیحا جریان را

را تحت فشار استروک پمپ فشرده کند.

هواگیری پمپ با مواد شیمیایی قوی به علت امکان پاشیدن به روی افراد میتواند خطرناک باشد.

هنگام هواگیری کردن با آب ،لوله کشی پمپ میتواند از نقطه تزریق جدا شود تا فشار برگشتی از مسیر تخلیه گردد.

فشار برگشتی ،تخلیه هوای باقیمانده در مسیر را آسان تر می سازد.

                                                                                    آریا عمران شریف

برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت محصولات آب شیرین کن و مشاوره گرفتن برای خرید بهتر

با شماره کارشناسان ما با دفتر تهران ۲۶۷۶۰۱۶۹-۰۲۱ و ۲۶۷۶۰۱۷۷-۰۲۱ دفتر کرج ۳۴۴۲۲۴۳۴-۰۲۶ و ۳۴۴۷۴۳۷۳-۰۲۶ تماس حاصل نمایید. 

لوله کشی پمپ تزریق:

این عمل توسط سازنده پمپ انجام میشود.اتصالات پمپ برای لوله کشی با قطر وضخامت خاصی طراحی شده .

انحرافات جزیی در لوله کشی باعث نشتی ویا شکستن لوله میشود.

برای پمپ کردن مواد شیمیایی زننده،خطرناک یک لوله کشی شفاف با قطر بزرگتر در اطراف لوله کشی واتصالات

خروجی پمپ انجام میشود که در صورت نشتی در لوله کشی پمپ این امر به عنوان ظرف دوم عمل کند.

اگر چه پمپ های تزریق سولنوید به عنوان پمپ های با جابه جایی مثبت در نظر گرفته شده اند اما

خروجی آنها میتواند توسط فشار مسیر وگرانروی محلول پمپ شده تخت تاثیر قرار گیرند.

تذکر :یک سازنده پمپ معمولا از یک گراف برای تعیین اثر فشارهای بالاتر روی سرعت جریان پمپ تهیه میکند.

پمپ های تزریق شیمیایی

پمپ های تزریق شیمیایی

 

تصفیه آبhttp://تصفیه آب

مشخصات فیلتر میکرونی

مشخصات فیلتر میکرونی این است که از جنس پلی پروپلین درست شده ویکی

که به وفور از آن استفاده شده وپر استفاده ترین دستگاه میباشد.از تجهیزات تصفیه اب است

اندازه این فیلترها به ۵،۲۰،۱۰،۲میکرون می باشد.و در اندازه های بزرگ تر ۱۰٫٫۲۰٫٫۳۰…۴۰   است.

قطر این فیلتر ذکر شده ۲٫۵ و۴٫۵ اینچ است.(۲٫۵ را لاغر )….و(۴٫۵ را چاق )نام گذاشته اند.

با این هدف که بخواهیم گل ولای را از بین ببریم یا رسوبات دیگر را تا سطح اندازه میکرونی شود از

پروسه فیلتراسیون وروش اسمز معکوس ویا آی شیرین کن استفاده میشود.

با وجود فشردگی الیاف ذره ها در همان خارج باقی می مانند وآب حاصله با سطح ذرات زیر ۵میکرون داخل دستگاه تصفیه آب میشود.

انواع ومشخصات فیلتر میکرونی جامبو:

۱…فیلتر جامبو الیافی

۲…فیلتر جامبو نخ تابیده

درتمام آب هایی که ناخالصی بالایی دارند جایز است فیلتر های میکرونی در فاصله های کوتاهی جابه جا شوند .

ویژگی های فیلتر میکرونی جامبو:

قابلیت تحمل فشار حداکثر تا ۶ بار

جنس بدنه استیل،کربن استیل

مجهز به فشارسنج وشیر هواگیری

مزایای فیلتر نام برده:دارای راهبری ساده

هزینه نگهداری پایین و بصرفه

احتیاج به فضای کم برای راه اندازی

سرعت بالا در تصفیه

در چه جاهایی این فیلتراستفاده میشود:باطری ساز                   صنایع فولاد                   صنایع ساختمانی                   پالایشگاه ها

فیلتر تصفیه آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.علت این مسیله آن است که وظیفه اصلی آن تصفیه

حذف ذرات معلق وذرات درشت از آب وجلوگیری از عبور ووارد شدن به ممبران دارد.

حفظ ممبران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.چون قیمت ممبران بالا هست باید عملی اتخاظ کرد که باعث طول عمر بالای ممبران شود.

وراهی که پیشنهاد شد استفاده وتولید فیلتر میکرونی بود زیرا باعث میشد تمامی ذرات درشت قبل از رسیدن به

ممبران گرفته شده وآب با سختی کمتر ونرم تر وارد ممبران شود.

در اخر ذکر میشود که اندازه فیلترها بستگی به دبی آب دارد هر چه قدر که دبی بالاتر از فیلترها با اندازه وقطر بزرگتر استفاده

میکنند.وهر چه قدر که دبی پایین تر فیلترها در سلیز های کوچک تر استفاده میشوند

 

                                                                             آریا عمران شریف

برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت محصولات آب شیرین کن و مشاوره گرفتن برای خرید بهتر

با شماره کارشناسان ما با دفتر تهران ۲۶۷۶۰۱۶۹-۰۲۱ و ۲۶۷۶۰۱۷۷-۰۲۱ دفتر کرج ۳۴۴۲۲۴۳۴-۰۲۶ و ۳۴۴۷۴۳۷۳-۰۲۶ تماس حاصل نمایید. 

 

قیمت فیلتر میکرونی , فیلتر , میکرونی

فیلتر های میکرونی

آب شیرین کن

بهبود راندمان آهک زنی

بهبود راندمان آهک زنی را میتوان از طریق افزایش قلیاییت کربنات وحلالیت کربنات بالا برد.علاوه بر این ph محیط

برای موفقیت اهک زنی بسیار مهم است.

حلالیت کلسیم ومنیزیم را بصورت تابعی از phنشان میدهند.

با افزایش پ هاش تا حدود ۱۰٫۹ تقریبا همه منیزیم حذف میشود اما سختی آب مربوط به کلسیم از ۷٫۵ به بالا شروع به کم شدن میکند.

بنابر این اگر منظور کاهش سختی گیر کل باشد در ان صورت حداقل سختی کل باقیمانده در phبالاتر از ۱۰ وترجیحا کمتر از ۱۰٫۵ است.

در صنایع امروز از آب نرم شده اغلب برای ۲منظور استفاده میشود.

۱٫کاربرد آب نرم شده برای برح های خنک کن

۲٫تهیه آب خالص توسط رزین های تعویض یونی

در آب مصرفی برای برج های خنک کن ،همواره سختی کلسیمی به عنوان مشکل اصلی مطرح است.

نه سختی منیزیمی بنابر این اگر در حوضچه آهک زنی سختی منیزیمی به اندازه کافی کاهش نیابد مشکل جدی پیش نمیابد.

اما اگر بخواهیم برای کاهش سختی کل آب در حوضچه های اهک زنی از سودازنی استفاده کنیم تصفیه این آب

پبرای مصرف در رزین های تعویض یونی پر هزینه تر از وقتی است که سختی دایم آب حذف نشده باشد.

حذف یون کلسیم آسان تر از حذف یون سدیم است.

بنابر این حذف سختی دایم که منجر به تعویض یون سدیم با کلسیم میشودعملا باعث افزایش هزینه

آب خالص مورد نیاز صنایع امروزی می باشد.

اما این عمل  ثابت شده که اگر مقداری از لجن در محیط باشد موفقیت اثر آهک زنی بسیار خواهد شد.

این مسیله از نظر مدت زمان لازم برای فرایند آهک زنی اهمیت زیادی دارد.

در این روش موسوم به سیستم تماس با لجن در سیستم آهک زنی لجن تولید شده را وارد منطقه ای

که واکنش آهک با املاح سختی اور انجام میشود وارد میکنند.

لجن ها مثل یک کاتالیست جامد عمل کرده وسرعت ته نشینی املاح نا محلول را افزایش میدهند.

                                                                            آریا عمران شریف

برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت محصولات آب شیرین کن و مشاوره گرفتن برای خرید بهتر

با شماره کارشناسان ما با دفتر تهران ۲۶۷۶۰۱۶۹-۰۲۱ و ۲۶۷۶۰۱۷۷-۰۲۱ دفتر کرج ۳۴۴۲۲۴۳۴-۰۲۶ و ۳۴۴۷۴۳۷۳-۰۲۶ تماس حاصل نمایید. 

تصفیه آب