مقالات

پرشل وسل

مخازن فیلتر شنی

هوزینگ بیگ وان

هوزینگ

دستگاه uv

مواد شیمیایی

ممبرین

فوریه 16, 2021
آب شیرین کن RO , آب شیرینکن به روش اسمز معکوس , آریا عمران

آب شیرین کن به روش اسمز معکوس

آب شیرین کن به روش اسمز معکوس: این روش در دستگاه آب شیرین کن یک فرایند غشایی می باشد که در آن یک غشا به نام […]
فوریه 9, 2021
تصفیه آب صنعتی ارزان , تصفیه آب با کیفیت , آریا عمران

فروش دستگاه تصفیه آب

فروش دستگاه تصفیه آب: ابتدا به بحث در مورد طراحی و مراحل تصفیه آب صنعتی می پردازیم؛ در طراحی اولیه ابتدا با گرفتن آزمایش از آبمورد […]
ژانویه 28, 2021
اسمز معکوس , فرایند اسمز معکوس , سیستم RO

اسمز معکوس RO

اسمز معکوس RO:  در فرایند تصفیه آب به روش اسمز معکوس RO هم صنعتی و هم خانگی بسیار کاربرد دارد، در این روش آب را با […]
Buy now