روند عملکرد دستگاه آب شیرین کن | تصفیه آب | آریاعمران

آب شیرین کن ۷ مرحله ای: اگر غلظت نمک به حد حلالیتش برسد ، شروع به رسوب دهی می کند در این حالت، تشکیل کریستال ها شروع می شود که موجب تسریع در تشکیل کریستال های نمک در سطح کریستال می شود. این کریستال های نمک به شرط این که به اندازه و جرم حجمی لازم برسند از حالت معلق خارج می شوند و شروع به رسوب دهی می کنند . فرآیند ته نشینی رسوب تا زمانی ادامه خواهد داشت که یون ها در محلول به محدوده ی حلالیتان برسند.

آب شیرین کن ۷ مرحله ای | تصفیه آب | آریاعمران

در ادامه مطلب قبل

بازدارنده های رسوب در جلوگیری از گرفتگی غشا بر اثر رسوب هی بسیار موثرند . این بازادرنده ها با جلوگیری از رشد کریستال نمک ،

سرعت فرآیند ته نشینی را کاهش می دهند . این مواد در سطح کریستال نمک تشکیل شده ، جذب شده و با جلوگیری از جذب بیشتر

نمک فوق اشباع در سطوح کریستال ، سرعت گسترش کریستال نمک را کاهش می دهند . کریستال ها هرگز به اندازه و یا غلظت کافی

جهت خارج شدن از حالت معلق ، نمی رسند. فرایند ته نشینی رسوب تا زمانی که غلظت یون های خارج شده از محلول به محدوده ی حلالیتشان برسد ، ادامه می یابد.

آب شیرین کن 7 مرحله ای | تصفیه آب | آریاعمران

بازدارنده های رسوب

اکثر بازدارنده های رسوب ، دارای چندین خاصیت پراکنده سازی رسوب هستند که به نوع ممانعت کننده بستگی دارد .

این بازدارنده ها با جلوگیری از رشد نمک های کریستال های نمک ، فرایند ترسیب را کاهش می دهند. پراکنده سازی نیز

در اثر محاصره ی ذرات معلق نمک ، آهن یا مواد جامد آلی به وسیله بازدارنده رسوب انجام می شود . این مواد پراکنده ساز،

دارای بار منفی بوده تمایل به دفه سایر ذرات باردار محاصره شده ی مشابه را دارند. بازدارنده ، موجب جلوگیری از تراکم ذرات و تشکیل

ذرات بزرگ تر – که به هر نحوی امکان خارج شدن آن ها از حالت معلق وجود  دارد- می شود.

بازدارنده های رسوب فقط ر کاهش فرایندتشکیل رسوب با کاهش فرایند و تراکم ذرات رسوب موثرند . در سیستم RO به این دلیل

که نمک ها از طریق جریان تلغیظ شده از سیستم خارج می شوند. این نوع بازدارنده ها ترجیح داده می شوند.

کاهش بازدهی غشا در اثر تشکیل رسوب، همانند گرفتگی توسط جامدات معلق و با فعالیت بیولوژیکی نیست،

زیرا در این مورد خاص با پیش تصفیه صحیح آب خوراک ، می توان تشکیل رسوب را به آسانی کنترل یا حذف کرد .

اما در صورتی که ترسیب اتفاق اّفتد بسته ب نوع غشا رسوب و طعم آن کاهش بازدهی فذق می کند.

آب شیرین کن

سیستم RO

بسیاری از سیستم های RO با تزریق اسید به جریان آب خوراک و یا به وسیله چرخش یک محلول اسیدی تمیز کننده،

به راحتیکربنات کلسیم را از سطح غشا تمیز می کنند دربعضی از سیستم های RO از نوع پلی امید جلزونی، از تزریق

باز دارنده رسوب به عنوان یک روش جلوگیری از تشکیل کربنات کلسیم استفاده می شود.

بهره برداری از سیستم های غشا ی سلولز استات ک جلوگیری از تشکیل رسوب در لن ها حداقل است توصیه نمی شود

زیرا با تشکیل رسوب ، PH قسمت هایی از سطح غشا افزایش می یابد که این مسئله موجب افزایش سرعت هیدرولیز سلولز استات می شود.

این سیستم ها بعد از چند روز بهره برداری به دلیل وجود مقدارزیادی رسوب بر روی غشا ، قدرت دفع اولیه نمک را از دست می دهند.

محل تزریق

زمانی که هم اسید سولفوریک و هم بازدارنده رسوب با هم مورد استفاده قرار می گیرند و حلالیت نمک سولفات به حد اشباع می رسد ،

محل تزریق بازدارنده ی رسوب بایذ قبل ازنقطعه تزریق اسید باشد به عبارت دیگر، ممکن است قبل از این که بازدارنده ی رسوب فرصتی

برای کاهش رسوب دهی داشته باشد سولفات ، رسوب کند. غلظت زیاد یون سولفات در محل تزریق اسید موجب ایجاد هسته کریستالی یون

سولفات می شود، مگر این که به منظور کاهش رسوب دهی، بازدارنده رسوب تزریق شود.

تزریق بیش از حد بازدارنده

اگر بازدارنده زیاد تزریق شود امکان رسیدن غلظت آن به حد حلالیت کمپلکس کاتیون نیاز دارنده زیاد اسنت . اگر این مسئله اتفاق افتد کمپلکس

کاتیون بازدارنده در سیستم غشا از محلول خارج می شود و در نتیجه تاثیرش از بین می رود . با استفاده از ترکیبی از بازدارنده های رسوب

(که بیشتر از یک نوع بازدارنده استفاده می شود). صفحه ۲ پاراگراف آخر اولای خط چهارم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *