You are currently viewing تاثیرات تصفیه فاضلاب شهری | تصفیه آب صنعتی | شرکت آریاعمران

تاثیرات تصفیه فاضلاب شهری | تصفیه آب صنعتی | شرکت آریاعمران

تاثیرات تصفیه فاضلاب شهری: تصفیه بی هوازی زباله های آلی صنعتی شدن و مصرف بیش از حد جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم منجر به تولید بیش از حد فاضلاب های خانگی، شهری و صنعتی شده است که نتیجه مستقیم آن نیاز به کارخانه هایی عمدتاً برای تصفیه فاضلاب شهری است که هدف حفاظت از محیط زیست را برآورده می کند.

تاثیرات تصفیه فاضلاب شهری | تصفیه آب صنعتی | شرکت آریاعمران

تصفیه فاضلاب شهری چقدر در کاهش آلودگی آب موثر است؟ ما از آب تمیزی که از شیر سرازیر می شود استفاده می کنیم،

اما این آب استفاده شده و “کثیف” از خرج می شود و در شهر و طبیعت رها می شود.

جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری برای حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست بسیار مهم است

زیرا آبی که از منازل، مدارس و محل کار جاری می شود به مواد آلی و مواد مغذی آلوده است. این آلاینده‌ها اگر به آبراه‌های داخلی ختم شوند،

می‌توانند رودخانه‌ها را برای ماهی‌ها و بی‌مهرگان غیرقابل سکونت کنند یا منجر به فرسایش گیاهان و جلبک‌ها شوند.

گسترش سیستم های تصفیه فاضلاب کارآمد در طول قرن بیستم سلامت انسان و کیفیت محیط زیست را تا حد زیادی بهبود بخشید.

امروزه در اغلب نقاط جهان ، فاضلاب جمع آوری، حمل و سپس در تصفیه خانه های فاضلاب شهری تصفیه می شود، جایی که قبل از بازگشت آب به طبیعت،

اجزای مضر برای محیط زیست و سلامت انسان حذف می شوند.تاثیرات تصفیه فاضلاب شهری | تصفیه آب صنعتی | شرکت آریاعمران

تصفیه فاضلاب

مراحل تصفیه فاضلاب شهری

فاضلاب شهری به عنوان نتیجه تمام فعالیت های انسانی تعریف می شود.

آنها عمدتاً از مشتقات متابولیسم انسان و باقی مانده غذا و تمیزی تشکیل شده اند.

طبق محاسبات علمی، هر فرد روزانه ۲۵۰-۳۵۰ BOD فاضلاب تولید می کند (BOD واحد اندازه گیری مستقیم اثر آلاینده یک ماده آلی است،

یعنی میزان اکسیژن مصرفی میکروارگانیسم ها در طول اکسیداسیون آنها).

تصفیه آب

روش های تصفیه این فاضلاب به منظور کاهش آلودگی محیط زیست دارای سه مرحله تصفیه می باشد:

مرحله اول

تصفیه اولیه اولین مرحله تصفیه فاضلاب است که شامل فرآیندهای تصفیه و انتخاب بر اساس خواص فیزیکی آلاینده ها می باشد.

برای این منظور از رنده فیلتراسیون، ماسه جمع کن، چربی جمع کن، مخازن همگن سازی، مخازن ته نشینی، مخازن فلوتاسیون و … استفاده می شود.

مرحله دوم

فاز دوم، تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری با هدف حذف مواد آلی که به صورت کلوئیدی یا غیرکلوئیدی هستند

در نتیجه حاصل از مرحله اول انجام می شود. در این مرحله، مواد آلی با کمک آنزیم ها و میکروارگانیسم های مختلف تجزیه می شوند.

تجزیه زیستی می تواند در فرآیندهای تصفیه فاضلاب آلی بی هوازی یا در شرایط هوازی در تصفیه خانه های ویژه پسماند انجام شود.

تمایز بین این دو فرآیند بر اساس وجود یا عدم وجود اکسیژن در فرآیند است.

پردازش هوازی سریع است و منجر به دی اکسید کربن، آب،

نیترات و یون های فسفات و مولکول های آلی می شود که مستعد تجزیه بیشتر نیستند.

این روش معمولاً برای مخازن لجن فعال و مخازن تثبیت تهویه شده اعمال می شود.

فرآیند بی هوازی چیست؟

این شامل مخلوط کردن فاضلاب با میکروارگانیسم های مختلف با افزودن مواد مغذی ضروری

مانند مواد معدنی است. این مخلوط زیست توده ای از جمعیت میکروبی ایجاد می کند

که به عنوان منبع آلی کربن و انرژی بیولوژیکی از اجزای آلی موجود در فاضلاب رشد می کند.

به این ترتیب پسماند از اجزای آلی آن پاکسازی شده و لجن تولیدی برای تصفیه بیشتر آماده می شود.

به طور شماتیک، فرآیند را می توان به صورت زیر نشان داد:۲ ] + [ NO 3 ].

فرآیند بی هوازی توسط میکروارگانیسم هایی انجام می شود که در شرایط

عدم وجود اکسیژن فعال می شوند. این یک فرآیند آهسته با محصولات تولید کننده متان،

اتان و سایر ترکیبات کاهنده مانند آمونیاک است. برای این فرآیند، مخازن

بی هوازی لازم است، یعنی اتاقک های بسته با سیستم ورودی و خروجی فاضلاب

یا برج هایی از مواد دانه ای که فاضلاب با دبی بالا به داخل آن ها منتقل می شود.

مرحله سوم

در مرحله سوم تصفیه فاضلاب شهری، روش های شیمیایی یا فیزیکوشیمیایی اعمال می شود.

مرحله سوم به صورت جداگانه یا در ترکیب با دو مرحله تمیز کردن

فوق الذکر اعمال می شود. معمولاً از فرآیندهای رسوب شیمیایی، تبادل یونی، جذب،

فرآیندهای غشایی، گندزدایی و غیره استفاده می شود.هدف از مرحله سوم

حذف یون های فلزات سنگین، جایگزینی آلاینده ها یا آلاینده ها با فاضلاب های معدنی و آلی است.

کاهش انتخابی جمعیت میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا با ابزارهای مکانیکی،

فیزیکی، شیمیایی و رادیولوژیکی (همیشه بسته به اینکه کدام فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرد).

دیدگاهتان را بنویسید