You are currently viewing تجهیزات آب شیرین کن صنعتی | تصفیه فاضلاب صنعتی | آریاعمران

تجهیزات آب شیرین کن صنعتی | تصفیه فاضلاب صنعتی | آریاعمران

تجهیزات آب شیرین کن صنعتی: از ضروریات زندگی تمام انسان ها استفاده از آب شیرین و سالم می باشد استفاده از آب شیرین در مناطق گرمسیری بیش از هر جای دیگری بیشتر به چشم می خورد زیرا با کمبود جدی آن مواجه هستند . روش های مختلفی وجود دارد که وظیفه شیرین کردن آب را برعهده دارند اما استفاده از روش اسمز معکوس از آن دسته از روش هایی می باشد که می تواند از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه باشد که با استفاده از شای نیمه تروا و نیز فشارهیدرواستایک این فرایند انجام می شود که مقدار وسیعی از آب دریاها را نیز می تواند شیرین کند .

تجهیزات آب شیرین کن صنعتی | تصفیه فاضلاب صنعتی | آریاعمران

در دستگاه های آب شیرین کن بر اساس کیفیت آب خام می توان از آن انتظارخروجی با کیفیت تری را داشت .

هرچه آب وارد شده شوری بسیاری داشته باشد فشار بر روی دستگاه های آب شیرین کن صنعتی اسمز معکوس بیشتر و هزینه بالاتری را نیز باید برای آن ها در نظر گرفت .

قبل از ورود آب به تصفیه خانه باید رایندهای مختلفی برای آنالیز آن بر روی آب خام انجام بگیرد تا روش پیش تصفیه آن مشخص شود

و برای طول عمر فیلترهای سیستم پیش تصفیه باید از آن ها محافظت بیشتری شود .لازم به ذکر است که غشاهای اسمز معکوس نسبت

به هر گونه گل و لای و یا هر جامداتی که در آب خام وجود دارند آسیب پذیر می باشند

برای همین است که قبل از آن که ه سراغ تصفیه اصلی بروید بهتر است

آن را از پیش تصفیه ها بگذرانید تا هرگونه آلودگی از آن جدا شوند در صورتی که عملیات

جدا سازی جامدات انجام نشود با عدم کارایی ورسوب گرفتگی آن مواجه می شوید

و عمر بهینه آن با خطر مواجه می شود . استفاده از پیش تصفیه های مناسب از راه کارهای

اساسی در افزایش طول عمر و کارکرد بهینه تجهیزات و کیفیت نهایی آب تاثیر بسیاری می گذارد .

تجهیزات آب شیرین کن صنعتی | تصفیه فاضلاب صنعتی | آریاعمران

تصفیه فاضلاب

سیستم پیش تصفیه

هدف اصلی از سیستم پیش تصفیه مناسب می تواند در کاهش عوامل ایجاد کننده گرفتگی در آب خام مانند ذرات کلویید و ذرات جمد و معلق

در آب و همچنین رسوب های شیمیایی و بیولوژیکی برای طول عمر بالای فیلترهای تعبیه شده این سیستم ها می باشد

که با استفاده از آن می توان میزان مواد گفته شده در بالا و همچنین کدر بودن آن را شناسایی کرد.

فرایندهای مختلفی در قسمت پیش تصفیه می توانند استفاده شوند که انتخاب هر یک از آن ها بسته به آنالیز شیمیایی و بیولوژیکی و میکروبی آب شور است

که از متدوال ترین آن ها در سیستم اسمز معکوس استفاده می شود به شرح زیر می باشد :

انعقاد و لخته سازی

جدا کردن ذرات کلوییدی و مواد معلق سبکی موجود در آب که در حالت طبیعی امکان ته نشین شدن آن ها در مدت زمان کوتاه وجود ندارد

و برای این کار باید از فرایند انعقاد و لخته سازی استفاده کرد که برای سریع تر شدن این فرایند باید از مواد منعقد کننده استفاده شود

که در مرحله اول بار الکتریکی دافه ذرات معلق را از بین می برد و با کمک نیزوی واندروالس ذرات کوچک و بزرگ با هم دیگر متصل می کند

و می تواند ته نشین شدن مواد را با سرعت بیشتری همراه سازد.

بعد از این که مرحله لخته سازی انجام شد مرحله بعدی بر روی آن انجام می شود که به آن انعقاد گفته می شود

که در آن ذرات میکرونی به هم متصل می شوند و ذراتی که امکان رویت آن ها با قابلیت ته نشینی

سرعت پیدا می کند و با استفاده از مواد منعقد کننده لخته سازی مواد انجام می پذیرد .

بستر شنی و کربنی

از قدیمی ترین روش هایی که در مرحله پیش تصفیه انجام می شود که بسترهای شنی می توانند سرعت حرکت آب

را از طریف افزایش فشار بالا ببرد و سرعت فیلتراسیون بیشتر می شود .

استفاده از بستر کربنی می تواند در طعه ، بو و مزه و همچنین رنگ آب تاثیر گذار باشد که با عبور آب از فیلترهای کربن

می تواند مزه و و و رنگ آب تح تاثیر خود قرار می دهد و کیفیت آن ها را بالا می برد .

فیلترخود تمز شونده اتوماتیک

با استفاده از شستشوی معکوس و رفع گرفتگی هایی که بر روی فیلتر وجود دارند به صورت هوشمند و اتوماتیک

پاک می شوند و که از مهم ترین ویژگی های آن شستشوی اتوماتیک می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید