تصفیه خانه آب شیرین کن -آشغال گیر

پیش از ورود آب به تصفیه خانه آب شیرین کن  با کمک این شبکه های فلزی مواد بزرگ شناور در آب حذف می شوند . از این رو تنها برای برداشت از منبعهای روی زمینی مانند رودخانه به کار میروند. در صورت زیاد بودن مواد شناور در آب رودخانه و برای جلوگیری از انسداد شبکه ها ، آنها را در ۲ یا ۳ ردیف با ابعاد منافذ گوناگون قرار میدهند.

نواع آشغالگیر از لحاظ شکل فیزیکی به دو دسته تقسیم بندی می شوند که عبارت است از :

: • میله ای (درشت، متوسط، ریز) : آشغال‌گیر درشت و ریز متحرک، در برداشت آب از دریاچه های مصنوعی و رودخانه ها استفاده و در تصفیه خانه آب شیرین کن به کار میروند . فاصله بین میله ها در آشغال‌گیرهای میلهای درشت معمولا ۷۵ میلیمتر میباشد و برای جلوگیری از ورود خرده های درشت مثل چوب به داخل سازه ورودی تصفیه خانه آب شیرین کن به کار میروند .

( • توری  : توری های متحرک ریز منفذ نیز، پس از آشغال‌گیرها میله ای قرار دارند. این توریها معموال دارای سوراخ هایی به اندازه ۱۰ تا ۱۳ میلیمتر هستند . که برای جلوگیری از ورود خرده های کوچک استفاده میشوند . از قبیل شاخه، پوست و برگ درختان، و ماهی ها  در تصفیه خانه آب شیرین کن به کار میروند .

تصفیه خانه آب شیرین کن - آشغالگیر

 

انواع آشغال گیر از لحاظ عملکرد

• دستی

  • مکانیکی

 

شنگیر

شنگیری به کمک سیکلون یا Trap Sandها انجام میشود. شنگیری معمولا برای آب چاه مورد استفاده قرار میگیرد.

آب برخی از رودخانه ها حاوی کدورت و کلیفرم زیاد میباشد . که تعبیه سیستم ته نشینی مقدماتی قبل از ورود به بقیه مراحل تصفیه خانه آب شیرین کن را ایجاب می نماید. آب خروجی از سد نیاز به تصفیه مقدماتی ندارد .

معمولا دو نوع ته نشینی مقدماتی در تصفیه خانه آب شیرین کن به کار می رود . نوع اول مخصوص آب رودخانه هایی است که درحالت عادی میزان کدورت و تعداد کلیفرم آن کم تا متوسط است . ولی در شرایط بارندگی شدید، میزان کدورت و کلیفرم آن زیاد میشود.

 

نوع دوم مخصوص آب رودخانه هایی است که در کلیه مواقع دارای کدورت و تعداد کلیفرم بالایی هستند.

در نوع اول، تهنشینی سادهای در استخرهای بتن مسلح مجهز به لجن روب صورت میگیرد. استخرهای بتن مسلح دارای شیبهای تندتر و کف قیف مانند  در تصفیه خانه آب شیرین کن به کار میروند . هر دو نوع استخرهای فوق دارای پالن مدور، مستطیلی یا مربعی میباشند.

زمان ماند این حوضچه ها در سیستم های تصفیه خانه آب شیرین کن نیم تا یک ساعت بوده . معموال نرخ سرریز سطحی یا بارگذاری سطحی آنها ۴۰٫۷ − ۱۲۲ می‌باشد. این حوضچه ها برای آب رودخانه هایی که دارای کدورت بیش از ۱۰۰۰۰ واحد کدورت هستند، توصیه میشوند . و میزان حذف کدورت برابر ۶۵ تا ۸۰ درصد را میتوان از آنها انتظار داشت.

 

در نوع دوم تهنشینی مقدماتی

از حوضچه های تهنشینی ساده بزرگ دارای زمان ماند طوالنی استفاده میشود . و برای آب رودخانه های آلوده فرعی آن‌ها با کدورت ۴۰۰۰۰-۱۰۰۰۰ واحد کاربرد دارد . به علاوه تعداد کلیفرم برخی از این رودخانه ها ممکن است بیش از۱۰۰/۵۰۰۰ باشد.

 

قسمت اعظم کدورت، از طریق تهنشینی ساده حذف میشود. زمانهای ماند معمول ۳۰ تا ۶۰ روز هستند. این استخرها معموال از خاکریزهای خاکی ساخته میشوند و ممکن است دارای تاسیسات جمعآوری لجن مداوم یا ناپیوسته باشند.

دیواره های خاکریزها معمولا از بتن مسلح یا سنگچین، مانند خرده های سنگ ساخته میشود . تا از سایش و رشد گیاهان آبزی که باعث پیدایش مشکلات مزه و بو میشوند، اجتناب شود . میزانی از خودپالایی از طریق ته نشینی ساده صورت میگیرد . در مورد حذف باکتریایی علاوه بر ته نشینی، اشعه ماورای بنفش تابش خورشید نیز موثر میباشد . برخی از باکتریها به سیلت و ذرات دیگر چسبیده و به همراه آنها تهنشین میشوند.

 

چنانچه آب رودخانهای دارای تعداد کلیفرم بیش از ۱۰۰/۵۰۰۰ باشد، پیش‌تهنشینی ۳۰ تا ۶۰ روز با تهنشینی ساده پیشنهاد میشود . میزان حذف باکتری و ویروسها در حد ۸۰ تا ۹۰ درصد )پس از ۳۰ روز ذخیره( قابل انتظار است.

 

هوادهی

 

هوادهی به منظور حذف گازهای نامطلوب از قبیل دیاکسیدکربن و سولفید هیدروژن و همچنین حذف آهن و منگنز به کار میروند . چنانچه آهن و منگنز به صورت یون آزاد وجود داشته باشند، میتوان از طریق هوادهی آنها را به ترکیبات نامحلول اکسید نمود . و سپس توسط انعقاد (درصورت نیاز)، تهنشینی و صافی حذف کرد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *