فاضلاب صنعتی چیست | آب شیرین کن | شرکت آریا عمران

تصفیه مکانیکی فاضلاب صنعتی:روش مکانیکی اصلی حذف ذرات بزرگ از فاضلاب است. فناوری به کار رفته در این روش کاملاً متنوع است و تفاوت هایی در ساخت سیستم برای سازگاری با بسیاری از مناطق مختلف تولید وجود خواهد داشت. این روش عمدتاً برای تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری، تولید کاغذ و بسیاری از منابع فاضلاب حاوی غلظت بالایی از فلزات سنگین استفاده می شود.

تصفیه مکانیکی فاضلاب صنعتی | هوزینگ صنعتی | شرکت آریاعمران

تصفیه فاضلاب صنعتی به روشهای فیزیکی شیمیایی

با توجه به مکانیسم تصفیه، روش فیزیکی و شیمیایی را می توان به عنوان استفاده از فرآیند واکنش شیمیایی برای حذف اجزای آلاینده در غیاب مخزن ته نشینی درک کرد.

هوزینگ

یکی از کاربردی ترین فناوری های تصفیه فاضلاب صنعتی امروزه لخته سازی و استخراج فاز مایع است.

به طور خاص، لخته سازی استفاده از مواد شیمیایی برای لخته سازی برای ایجاد ناخالصی هایی است که آنها را بزرگتر می کند،

ته نشین شدن آنها را آسان می کند و برای تصفیه فاضلاب صنایع نساجی، رنگرزی و چاپ استفاده می شود.

و استخراج فاز مایع روشی است که برای آلاینده‌هایی با غلظت زیاد، حدود ۳ گرم در لیتر، برای فاضلاب‌های حاوی اسیدهای آلی و یون‌های فلزی استفاده می‌شود.

تصفیه مکانیکی فاضلاب صنعتی:روش مکانیکی اصلی حذف ذرات بزرگ از فاضلاب است. فناوری به کار رفته در این روش کاملاً متنوع است و تفاوت هایی در ساخت سیستم برای سازگاری با بسیاری از مناطق مختلف تولید وجود خواهد داشت. این روش عمدتاً برای تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری، تولید کاغذ و بسیاری از منابع فاضلاب حاوی غلظت بالایی از فلزات سنگین استفاده می شود. تصفیه مکانیکی فاضلاب صنعتی | هوزینگ صنعتی | شرکت آریاعمران تصفیه فاضلاب صنعتی به روشهای فیزیکی شیمیایی با توجه به مکانیسم تصفیه، روش فیزیکی و شیمیایی را می توان به عنوان استفاده از فرآیند واکنش شیمیایی برای حذف اجزای آلاینده در غیاب مخزن ته نشینی درک کرد. هوزینگ یکی از کاربردی ترین فناوری های تصفیه فاضلاب صنعتی امروزه لخته سازی و استخراج فاز مایع است. به طور خاص، لخته سازی استفاده از مواد شیمیایی برای لخته سازی برای ایجاد ناخالصی هایی است که آنها را بزرگتر می کند، ته نشین شدن آنها را آسان می کند و برای تصفیه فاضلاب صنایع نساجی، رنگرزی و چاپ استفاده می شود. و استخراج فاز مایع روشی است که برای آلاینده‌هایی با غلظت زیاد، حدود 3 گرم در لیتر، برای فاضلاب‌های حاوی اسیدهای آلی و یون‌های فلزی استفاده می‌شود. تصفیه فاضلاب صنعتی با روشهای الکتروشیمیایی مکانیسم این روش استفاده از انرژی الکتریکی و شیمیایی برای حذف ناخالصی های فاضلاب است. برای ساخت سیستم تصفیه الکتروشیمیایی نیاز به تکیه بر کارشناسان برجسته با دانش بسیار تخصصی داریم. این مکانیزم الکتروشیمیایی برای تصفیه فاضلاب صنایع رنگرزی نساجی و جوهر چاپ مناسب است   فرایند تصفیه فاضلاب به روش بیواوژیکی mbbr روشی دیگر است که برای حذف باکتری های موجود در فاضلاب با استفاده از سیستم ممبران در مخزن هوادهی می توان به حذف واحد ته نشینی با کمک لجن فعال می گردد که در آن از روش ممبران های رشته ای استفاده می شود که موجب می شود توده های به هم چسبیده میکروارگانیسم ها در فاضلاب ها شناور شوند و با عبور از ممبران های رشته ای مانع از ورود ذرات جامد در آن می شود پساب می تواند از هرگونه ذرات معلق و یا جامد پاکسازی و در نتیجه زلال شود. استفاده از این روش فضای بسیار کمتری را از محیط اشغال می کند  و نتیجه کار را بهتر می کند و لجن کمتری تولید می شود. کاربرد های تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال استفاده از روش لجن فعال در شهرک های صنعتی تصفیه با کمک لجن فعال در مراکز درمانی و بهداشتی تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها تصفیه فاضلاب مجتمع های مسکونی و کمپ های نظامی و.... استفاده تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال می تواند مزایای بسیاری را به دنبال داشته باشد هزینه بسیار کمتری نسبت به روش های دیگر دارد در تمامی شرایط که دمای متفاوتی دارند می توان از روش لجن فعال نهایت استفاده را برد راندمان کار را بالا می برد و حذف مواد آلی بهتر انجام می گیرد. تفاوت های ظریف طراحی شبکه های فاضلاب برای تاسیسات صنعتی یکی از ویژگی های ایجاد یک پروژه برای سیستم های فاضلاب برای شرکت های صنعتی نیاز به در نظر گرفتن چگونگی تأثیر پساب های صنعتی بر مواد لوله ها و سایر تجهیزات است. آب تخلیه شده از قلمرو یک تأسیسات صنعتی اغلب حاوی اجزایی است که باعث خوردگی خط می شود و همچنین می تواند علت تشکیل مخلوط های انفجاری باشد. هنگام محاسبه توانی که شبکه‌های انحراف پساب‌های صنعتی باید داشته باشند، استانداردهای ارائه شده برای سیستم‌های فاضلاب شهری را به عنوان مبنایی در نظر می‌گیرند، اما تنظیماتی را برای ویژگی‌های شرکت انجام می‌دهند. برنامه تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است که شدت بارگیری بزرگراه را در طول روز یا یکنواختی آن را در یک سیکل پیوسته تعیین می کند. در طول طراحی، توجه می شود که کدام گزینه در یک مورد خاص مناسب تر است – جداسازی ارتباطات فردی یا ایجاد یک سیستم فاضلاب مشترک. توسعه و نصب شبکه های فاضلاب همزمان با احداث خطوط داخلی آبرسانی توصیه می شود. این رویکرد به شما اجازه می دهد تا به حداکثر بهره وری از سیستم به عنوان یک کل دست یابید.

تصفیه فاضلاب صنعتی با روشهای الکتروشیمیایی

مکانیسم این روش استفاده از انرژی الکتریکی و شیمیایی برای حذف ناخالصی های فاضلاب است.

برای ساخت سیستم تصفیه الکتروشیمیایی نیاز به تکیه بر کارشناسان برجسته با دانش بسیار تخصصی داریم.

این مکانیزم الکتروشیمیایی برای تصفیه فاضلاب صنایع رنگرزی نساجی و جوهر چاپ مناسب است

فرایند تصفیه فاضلاب به روش بیواوژیکی mbbr

روشی دیگر است که برای حذف باکتری های موجود در فاضلاب با استفاده از سیستم ممبران در مخزن هوادهی می توان به حذف واحد ته نشینی با کمک لجن فعال می گردد که در آن از روش ممبران های رشته ای استفاده می شود که موجب می شود توده های به هم چسبیده میکروارگانیسم ها در فاضلاب ها شناور شوند و با عبور از ممبران های رشته ای مانع از ورود ذرات جامد در آن می شود پساب می تواند از هرگونه ذرات معلق و یا جامد پاکسازی و در نتیجه زلال شود.

استفاده از این روش فضای بسیار کمتری را از محیط اشغال می کند  و نتیجه کار را بهتر می کند و لجن کمتری تولید می شود.

کاربرد های تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

 • استفاده از روش لجن فعال در شهرک های صنعتی
 • تصفیه با کمک لجن فعال در مراکز درمانی و بهداشتی
 • تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها
 • تصفیه فاضلاب مجتمع های مسکونی و کمپ های نظامی و….
 • استفاده تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال می تواند مزایای بسیاری را به دنبال داشته باشد
 • هزینه بسیار کمتری نسبت به روش های دیگر دارد
 • در تمامی شرایط که دمای متفاوتی دارند می توان از روش لجن فعال نهایت استفاده را برد
 • راندمان کار را بالا می برد و حذف مواد آلی بهتر انجام می گیرد.

تفاوت های ظریف طراحی شبکه های فاضلاب برای تاسیسات صنعتی

یکی از ویژگی های ایجاد یک پروژه برای سیستم های فاضلاب برای شرکت های صنعتی نیاز به در نظر گرفتن چگونگی تأثیر پساب های صنعتی بر مواد لوله ها و سایر تجهیزات است.

آب تخلیه شده از قلمرو یک تأسیسات صنعتی اغلب حاوی اجزایی است که باعث خوردگی خط می شود و همچنین می تواند علت تشکیل مخلوط های انفجاری باشد.

هنگام محاسبه توانی که شبکه‌های انحراف پساب‌های صنعتی باید داشته باشند،

استانداردهای ارائه شده برای سیستم‌های فاضلاب شهری را به عنوان مبنایی در نظر می‌گیرند، اما تنظیماتی را برای ویژگی‌های شرکت انجام می‌دهند.

برنامه تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است که شدت بارگیری بزرگراه را در طول روز یا یکنواختی آن را در یک سیکل پیوسته تعیین می کند.

در طول طراحی، توجه می شود که کدام گزینه در یک مورد خاص مناسب تر است – جداسازی ارتباطات فردی یا ایجاد یک سیستم فاضلاب مشترک.

توسعه و نصب شبکه های فاضلاب همزمان با احداث خطوط داخلی آبرسانی توصیه می شود. این رویکرد به شما اجازه می دهد تا به حداکثر بهره وری از سیستم به عنوان یک کل دست یابید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *