You are currently viewing عملکرد آب شیرین کن | تصفیه فاضلاب | آریا عمران

عملکرد آب شیرین کن | تصفیه فاضلاب | آریا عمران

عملکرد آب شیرین کن: محافظت از غشای RO در برابر PH های بیش از حد بالا یا پایین برای غشاهای سلولز استات مهم تر از پلی امیذ یا پلی سولفان باردار است. اگرPH ، خارج از محدوده ی تعیین شده باشد. غشای سلولز استات، مربع و به طور کامل ، هیدرولیز می شود. در ضمن اگر کربنات کلسیم بر روی سطح غشا رسوب کند، سلولز استات سریع تر هیدرولیز می شود. همچنین، تشکیل رسوب تاثیر زیادی بر روی غشاهای پلی امید دارد در نتیجه قبل ازاین که تشکیل رسوب افزایش یابد، باید آن ها از سطح غشا برداشته شوند.

عملکرد آب شیرین کن | تصفیه فاضلاب | آریا عمران

به منظور حفاظت از غشا در زمانی که PH خارج از محدوده مناسب است توقف واحد کافی نیست،

زیرا که در این حالت آب با نامناسب به صورت راکد در تماس با غشا قرار می گیرد .

این حالت در مقایسه با حالتی که سیستم در حال کار است، حتی اگر شرایط غیر نرمال باشد، ضرر بیشتری برای غشا دارد.

برای مراقت ازسیستم هایی که از آب چاه استفاده می کنند پیشنهاد می شود

که یک سیستم هشدار دهنده نصب شود تا زمانی که PH ، خارج از محدوده ی تعیین شده قرار می گیرد،

توجه اپراتور را به خود جلب کند، صدای آژیر باید به اندازه ای بلند باشد که زمانی که RO در سرویس است،

قابل شنیدن باشد. سیستم هشدارنده باید دارای تاخیر زمانی(Delay Time) چند ثانیه ای باشد

تا در زمان راه اندازی سیستم RO امکان قرار گرفتن PH در دامنه مطلوب وجود داشته باشد.

آب شیرین کن

دمای بالا

مبدل های حرارتی که در سیستم پیش تصفیه RO مورد استفاده قرار می گیرند

به دلیل بروز مشکلاتی که برای المنت های غشا به وجود می آورند دارای سابقه خوبی نیستند .

اگر دمای منبع حرارتی یک مبدل زیاد باشد ، همین کافی است تا در زمانی که واحد از سرویس خارج است،

غشا آسیب ببیند و در نتیجه ، زمانی که RO در حال راه اندازی است غشا در معرض آب با دمای بالاقرار گیرد.

زمانی که سیستم در حال شستشوی شیمیایی است ممکن است دمای سیال بیش از اندازه بالا برود.

اگر محلول شستشو گرم شود، گرمای اضافه شده توسط پمپ های پرخش محلول ، می تواند موجب افزایش بیشتر دما گردد.

بنا به دلایل فوق، وجود یک آژیر که در دمای بالا به صدا در می آید پیشنهاد می شود.

البته در این حالت لازم نیست که مانند عکس العمل آژیر PH ، واحد متوقف شود،

بلکه باید به سرعت تماس آب خوراک با غشا قطع شود . اگر لازم است که سیستم در سرویس باشد،

آب گرم می تواند به خارج از سیستم هدایت شود، البته چنانچه محلول شیمیایی

در داخل سیستم چرخش می کند. مجاز به این کار نیستیم.

عملکرد آب شیرین کن | تصفیه فاضلاب | آریا عمران

تصفیه فاضلاب

سختی زیاد آب خوراک

برای سیستم های RO که با استفاده از نرم کننده های آب ، سختی منیزیم و کلسیم آب خوراک را کاهش می دهند ،

نصب سیستم هشدار دهنده در زمانی که سختی آب خوراک بالا است. مفید به نظر می رسد.

زیرا سختی می تواند به صورت رسوب های سولفات و کربنات بر روی غشا ته نشین شود نشت

اتفاقی با تصادفی سختی به آب خوراک در این سیستم ها مسئله عادی است . اگر نرم کننده ها

به خوبی احیا نشده باشند. جاری شدن سختی در آب خوراک می تواند مشکل ساز باشد.

وسایل ابزار دقیق به منظور نصب در مسیر آب خوراک با سیگنال خروجی آژیر قابل تهیه هستند .

این وسایل ابزار دقیق برای سیستم های RO که قبل از آن ها نرم کننده قرار گرفته است

و به خصوص برای سیستم هایی که غشای آن ها از جنس سلولز استات است پیشنهاد می شوند،

زیرا رسوب کربنات پتانسیل خرابی غشا را افزایش می دهد.

پتانسیل اکسیداسیون بالا

در سیستم های پلی امید، خرابی غشا در اثر غلظت پایین اکسید کننده ها اهمیت خاصی دارد.

دستگاه های اندازه گیری پتانسیل اکسیداسیون و احیا (ORP) که قادر به اندازه گیری قابلیت

اکسید شوندگی آب خوراک هستند، در دسترس می باشند، خروجی دستگاه اندازه گیرORP

باید متصل به آژیر باشد تا بتوان سیستم RO را از سریس خارج کرد.

در صورتی که تزریق یک عامل احیا کننده به منظور کاهش عوامل اکسید کننده صورت می گیرد توصیه می شود

که این دستگاه نصب گردد. دستگاه اندازه گیری ORP مشخص می کند

که عامل احیا کننده به میزان کافی به آب خوراک تزریق می شود یا خیر

دیدگاهتان را بنویسید