تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

فرآیند تصفیه فاضلاب شهری: همانطور که می دانیم  شهرهای بزرگ یا مراکز شهری دنیا مقدار زیادی فاضلاب تولید می کنند. این امر در نتیجه فعالیت های مختلف انسانی مانند کشاورزی، دامداری، صنایع و فعالیت های مختلف خانگی است. به همین دلیل، انجام  فرآیند تصفیه فاضلاب ضروری است تا آب تصفیه شده در جاهای دیگری چون کشاورزی ،صنعت و …. استفاده شود

فرآیند تصفیه فاضلاب شهری | آب شیرین کن RO | آریاعمران

فرآیند تصفیه فاضلاب شامل چندین مرحله زیر است:

مرحله مقدماتی

این مرحله به این دلیل مقدماتی نامیده می شود که مقدمه تصفیه است که فاضلاب دریافت می کند. این فرآیند وظایف تنظیم و اندازه گیری جریان آبی که وارد دستگاه می شود را انجام می دهد. علاوه بر این، این مرحله مواد جامد بزرگ شناور ، شن و ماسه و چربی موجود در فاضلاب را حذف می کند.

تصفیه فاضلاب

عوامل نامطلوب از طریق یک فرآیند فیلتراسیون حذف می شوند، که برای توسعه صحیح این مرحله ضروری است. در این فرآیند، فاضلاب برای تسهیل چنین تصفیه ای آماده می شود. این به منظور محافظت از نصب و جلوگیری از آسیب به تجهیزات مورد استفاده در عملیات و فرآیندهای مختلف که سیستم تصفیه را تشکیل می دهند، انجام می گیرد.

علاوه بر این، می توان یک پیش هوادهی نیز انجام داد که با حذف ترکیبات فرار موجود در فاضلاب به دست می آید و منجر به افزایش اکسیژن در آب می شوند. با انجام این فرآیند تولید بوی نامطبوع در مراحل بعدی تصفیه فاضلاب کاهش می یابد.

آب شیرین کن

مرحله اولیه

هدف از این مرحله حذف مواد جامد معلق است. این کار از طریق یک فرآیند رسوب گذاری ساده توسط گرانش یا به کمک مواد شیمیایی انجام می شود. آب باقیمانده در مخازن ته نشینی بزرگ ته نشین می شود و به مدت ۱ تا ۲ ساعت در آنجا نگهداری می شود.

ترکیبات شیمیایی مانند آلومینیوم، پلی الکترولیت های لخته ساز و نمک های آهن برای تکمیل فرآیند اضافه می شوند. علاوه بر این، رسوب فسفر، جامدات در حالت کلوئیدی به میزان ۷۰ درصد یا در حالت تعلیق بسیار ریز به دست می آید. این فرآیند با استفاده از ماشین آلات هیدرولیک توسعه می یابد، به همین دلیل است که به عنوان یک تصفیه مکانیکی شناخته می شود.

مرحله ثانویه

هدف اصلی این مرحله حذف مواد آلی در حالت کلوئیدی و محلول از طریق فرآیند اکسیداسیون با طبیعت بیولوژیکی است. همچنین، تخریب مواد با محتوای بیولوژیکی موجود در آب باقیمانده ناشی از فضولات انسانی است.

در این مرحله فرآیندهای هوازی و بی هوازی و فیزیکی-شیمیایی مانند لخته سازی قرار دارند. اینها مقدار زیادی از نیاز بیولوژیکی اکسیژن را کاهش می دهند و مقادیر اضافی جامدات رسوبی را حذف می کنند.

مرحله سوم

این مرحله نهایی تصفیه فاضلاب است. یک سری فرآیندها از جمله حذف عوامل بیماری زا مانند باکتری های مدفوع و مواد مغذی در آن انجام می شود. این فرآیندها کیفیت آب را برای تخلیه به دریاها، رودخانه ها، دریاچه ها و سایر حوضه های هیدروگرافی با استانداردهای لازم افزایش می دهد.

روش های فرآیند تصفیه فاضلاب شهری

روش های مختلفی برای تصفیه فاضلاب وجود دارد. از جمله این موارد هستند:

روشهای فیزیکی : از جداسازی فیزیکی جامدات بزرگ تشکیل شده است . روش های فیزیکی به خواص فیزیکی آلاینده ها مانند وزن مخصوص، اندازه ذرات، ویسکوزیته و غیره بستگی دارد. از جمله روش های مورد استفاده می توان به ته نشینی، فیلتراسیون، تنظیم، فلوتاسیون و … اشاره کرد.فرآیند تصفیه فاضلاب شهری | آب شیرین کن RO | آریاعمران

روش های شیمیایی : آنها به خواص شیمیایی آلاینده ها یا معرف های ترکیب شده بستگی دارند. از جمله روش های مورد استفاده می توان به بارش، انعقاد ، فرآیندهای الکتروشیمیایی، تبادل یونی، گندزدایی، اکسیداسیون، خنثی سازی و غیره اشاره کرد.

روش های بیولوژیکی: از واکنش های بیوشیمیایی برای حذف آلاینده های کلوئیدی یا محلول استفاده می شود. این فرآیندها می توانند هوازی یا بی هوازیمانند تالاب های هوادهی، لجن فعال، دیسک های زیستی، خندق های اکسیداسیون، فیلترهای چکنده باشند.

تصفیه اولیه فاضلاب شهری

این تصفیه شامل مجموعه ای از روش های فیزیکی-شیمیایی است که به منظور کاهش سطح آلودگی و محتوای ذرات معلق در آب اعمال می شود. این ذرات معلق می توانند شناور یا قابل ته نشینی باشند. بسته به هدفی که باید به آن دست یافت، از یک فیلتر یا سیستم فلوتاسیون استفاده می شود.

سیستم‌های شناورسازی برای حذف مواد از طریق هوا یا گاز محلول استفاده می‌شوند. از سوی دیگر، سیستم های فیلتراسیون برای حذف مواد جامد درشت از فاضلاب استفاده می شود.

از جمله روش های مورد استفاده در تصفیه اولیه  فاضلاب عبارتند از:

ته نشینی : فرآیندی است که طی آن ذرات در اثر گرانش به پایین فرو می روند. جامداتی که آب حاوی حداکثر ۴۰ درصد  قابل حذف است. این فرآیند در مخازنی به نام دکانتر انجام می شود.

فلوتاسیون : در حذف چربی ها، کف ها و روغن های موجود در لایه سطحی آب به دلیل چگالی کم آنها صورت می گیرد. به همین ترتیب، ذرات با چگالی کم را می توان حذف کرد، زیرا حباب های هوا تزریق می شود که صعود آنها را تسهیل می کند. با این روش می توان تا ۷۵ درصد ذرات معلق را حذف کرد. این فرآیند در مخازن دیگری به نام شناورهای هوای محلول صورت می گیرد.

خنثی سازی : این روش برای  نرمال کردن PH است، به عبارت دیگر، تنظیم آن با مقدار آب که معمولاً در محدوده ۶-۸٫۵ است. در مورد فاضلاب اسیدی (PH پایین) مانند آنهایی که حاوی فلزات سنگین هستند، مواد قلیایی (PH بالا) برای افزایش pH آب اضافه می شود. از سوی دیگر، در فاضلاب قلیایی، اغلب از CO2 برای کاهش pH آب به مقادیر نرمال استفاده می شود.

تصفیه فاضلاب ثانویه

این تصفیه شامل مجموعه ای از روش های بیولوژیکی است که هدف آنها حذف مواد آلی موجود در فاضلاب است. این روش ها شامل کارهایی است که توسط برخی میکروارگانیسم ها و باکتری ها انجام می شود که مبتنی بر تبدیل مواد آلی به زیست توده سلولی، گازها، انرژی و آب است. اثربخشی این درمان ۹۰ درصد است.

در این مرحله، فرآیندهای مختلف هوازی و بی هوازی انجام می شود.

ایروبیک

این فرایند در حضور اکسیژن انجام می شوند و ورود آن به مخازنی که فاضلاب در آن وجود دارد ضروری است. در این مرحله بخشی از تجزیه مواد آلی صورت می گیرد که از آن CO2 و آب آزاد می شود. حذف محصولات نیتروژن دار نیز رخ می دهد .

آمونیوم حاصل از نیتروژن بسیار سمی در واکنشی به نام نیتریفیکاسیون به نیترات تبدیل می شود. به نوبه خود، نیترات، با وجود سمی نبودن، شکل قابل جذب نیتروژن است. این می تواند باعث گسترش جلبک ها و همچنین غنی سازی مواد مغذی آب در محیط دریافت شود. از طریق نیترات زدایی به نیتروژن تبدیل می شود و در جو آزاد می شود.

بی هوازی

آنها در غیاب اکسیژن ساخته می شوند . در طی این فرآیند، واکنش های تخمیری صورت می گیرد که در آن مواد آلی به انرژی، دی اکسید کربن و متان تبدیل می شوند.

برخی از روش های هوازی و بی هوازی تصفیه فاضلاب عبارتند از:

لجن فعال : این فرآیند هوازی شامل اضافه کردن توده ها یا لخته های مواد آلی با میکروارگانیسم ها به فاضلاب و نفوذ مداوم اکسیژن برای تولید واکنش ها است.

فیلترهای سبز : محصولاتی هستند که به دلیل توانایی جذب ترکیبات خود با آبهای باقیمانده آبیاری می شوند.

بسترهای باکتریایی : این یک فرآیند هوازی است که شامل تکیه گاه هایی است که میکروارگانیسم ها در آن قرار دارند. آب باقیمانده در مقادیر کم برای حفظ شرایط هوازی پرتاب می شود.

هضم بی هوازی : فرآیندی بی هوازی است که در مخازن کاملاً بسته انجام می شود. عمدتاً از باکتری هایی استفاده می شود که در هنگام تجزیه مواد آلی متان و اسید تولید می کنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *