You are currently viewing نمک زدایی یوما | دستگاه آب شیرین کن | آریا عمران

نمک زدایی یوما | دستگاه آب شیرین کن | آریا عمران

نمک زدایی یوما: ترجیح داده شد که کار تحقیقاتی در مورد کمپلکسxدر واحد یوما واقع دایالت آریزونای آمریکا انجام شود. این واحد، قادر است میلیون ها لیتر آب از رودخانه کلرادو ، قبل از ورود به مکزیکو را نمک زدایی کند. با انعقاد یک قرار داد با مکزیکو، نمک زدایی صورت می گیرد. به طوری که کیفیت آب رودخانه به حالت اولیه برگردد.

نمک زدایی یوما | دستگاه آب شیرین کن | آریا عمران

در ادامه مطلب قبل

المنت های غشا از ابتدای سیستم شروع به خراب شدن می کنند.

اثراتی در غشا به چشم می خورد که ثابت می کند اضمحلال غشا شبیه به کمپلکس x است.

تکه ای از غشا توسط (Scanning electron Microscopy)SEM و انتشار اشعه (Energy-dispersive X-ray)X یاEDX تجزیه می شود

(به روش های تجزیه ای برای رفع مشکل RO در بخش ۶ مراجعه کنید) شکل۱-۳٫۲-۳ حفره هایی را در غشا نشان می دهند که به وضوح مشخص می کنند ، دفع نمک به طور ضعیف، انجام شده و دبی آب محصول از المنت زیاد بوده است.

تجربه یکEDX در مرکز یکی از حفره ها انجام می شود و جهت کنترل، بر روی قسمتی از غشای انتهایی همان محفظه ی المنت ، آزمایش انجام می گیرد. این المنت تحت کنترل ، به طور محسوس، سابقه ای در مورد کاهش دفع نمک یا افزایش دبی آب محصو نداشته است.

آب شیرین کن

هدف از انجامEXD

هدف از انجامEXD بر روی غشاهای انتهایی ، به دست آوردن مبنایی برای مقایسه است، میزان گرفتگی در غشاهای (جلویی) زیادی وجود دارد. اختلاف در طیف اشعه ی X بین دو قسمت غشا می تواند غلظت زیادتری از آلودگی را که مربوط به اضمحلال می شود،نشان دهد.

نمک زدایی | قیمت دستگاه آب شیرین کن | آریا عمران

دوطیف در شکل۳-۳ و ۴-۳نشان داده شده اند. غشای جلو به عنوان هایدرانایک بالا دست و غشای سالم به عنوان هایدراناتیک پایین دست شناخته می شود. اشعه X، غشای جلویی را که حاوی آهن و مکنز است ،نشان می دهد . اگرچه جهت کنترل غشا ،مقداری آهن در آن وجود داد ،اما این مقدار غلظت چندانی ندارد.

آب خام

آب خام، منشا وجود آهن ومکنز است و غلظت این و در آب حدوداست. چنین به نظر می رسد که آهن و مگنز ، هنگام عبور از المنت های جلویی ، از  محلول جدا می شوند. در سطح غشا ، آهن و مگنز مانند کاتالیست عمل می کنند

تا سرعت اکسیداسیون غشا را که توسط کلر آزاد با غلظت  در آب موجود است، افزایش دهند.

تصور می شود که اکسیداسیون موضعی ، در قسمتی از غشا که ذرات آهن ومگنز وجود دارند ، به وقوع می پیوندند.

توانایی عناصر انتقالی در افزایش پتانسیل اکسیداسیون در مورد غشای پلی امید به اثبات رسیده است.

سایر عناصر نظیر آهن و مگنز یا مس قادر به تغییر ظرفیت در واکنش اکسیداسیون واحیا هستند.

این توانایی به فلز این اجازه را می دهد به عنوان یک کاتالیست و توسط یک عمل اکسید کننده ،سرعت اکسیداسیون را افزایش دهد.

فلزات موجود در آب خوراک

فلزات موجود در آب خوراک به علت وجود کلز آزاد ، از حالت اکسید کنندگی زیادتری برخوردار خواهند بود. آهن و مگنز در ظرفیت های بالاتر، نامحلول هستند ، به همین دلیل از محلول جدا و بر سطح المنت های جلویی ته نشین می شوند.

از نظر شیمیایی، این فلزات احیا میشوند.(به عنوان مثال، این فلزات قادر به گرفتن یک الکترون یا بیشتر در لایه خارجی اتمشان هستند.)

این امکان وجود دارد که در غشای پلی امید عناصر انتقالی موجود در آب خوراک، در حضور مقدار ناچیز کلر آزاد اکسید شوند. اگرچه غشای سلولز استات در مقابل اکسیداسیون مقاوم است . اما مسلم است که وجود کلر آزاد و عناصر انتقالی می توانند موجب اضمحلال غشا شوند.

در نمک دایی یوما به آب خوراک آمونیاک تزریق می شود. آمونیاک با کلر آزاد واکنش نشان داده و کلر آمین تشکیل می دهد که حالت اکسید کنندگی آن به اندازه کلر آزاد نیست. ولی کلرآمین دارای بایوساید بوده در نتیجه از غشا در مقابل فعالیت بیولوژیکی محافظت می کند.

یوما

قبل از اعمال اصلاحات جدید در یوما، تعویض المنت های جلویی از۶ماه به یک سال به تعویق افتاد

قبلاز تعویض المنت ها به دلیل کارایی ضعیف و از زمان اعمال اصلاحات جدید، هیچگونه نشانه

و اثری مبنی بر اضمحلال غشا آشکار نشد با توجه به کارایی غشا، پیش بینی می شود

که تعویض المنت ها حداقل سه سال طول بکشد.

تجربیات یوما با توجه به اطلاعاتی بوده که توسط سایر کارخانه های سازنده ی غشا به دست آمده است.

چنین به نظر می رسد که اسرار کمپلکس X مشخص شده است. پایان صفحه۶ خط دوم پاراگراف دوم

دیدگاهتان را بنویسید